Orkla vil kjøpe ledende leverandør av konditor-, bakeri- og iskremingredienser

Report this content

Gjennom sitt heleide datterselskap Orkla Food Ingredients AS har Orkla inngått en avtale om kjøp av majoriteten av aksjene i det greske selskapet Stelios Kanakis Industrial and Commercial S.A. ("Kanakis"). Kanakis er markedsledende innen salg og distribusjon av konditor-, bakeri- og iskremingredienser i Hellas.

Kanakis er notert på børsen i Athen, og grunnleggeren med familie eier ca. 86 % av aksjene. Orkla har inngått en avtale om å kjøpe ca. 65,8 % av aksjene fra Stelios og Maria Kanakis til en pris pr. aksje på EUR 4,35. I forbindelse med denne avtalen har Orkla fremsatt et frivillig tilbud til alle aksjonærer i Kanakis til en tilbudspris på EUR 4,36 pr. aksje. Gjennomføring av aksjekjøpsavtalen og tilbudet er betinget av at Orkla erverver 4,18 % av aksjene i Kanakis fra minoritetsaksjonærer etter offentliggjøring av tilbudet. Om Orkla oppnår over 90 % eierandel i Kanakis iverksettes tvangsutløsning og selskapet tas av børs. Samtidig vil 20 % av aksjene selges tilbake til familien Kanakis til samme pris som i det frivillige tilbudet, slik at familien eier 20 % og Orkla 80 % av selskapet.

 - Kanakis har en ledende posisjon i våre kjernekategorier, og har i tillegg et bredt nettverk av kunder og leverandører som er velkjente for Orkla Food Ingredients. Selskapet er godt posisjonert i en region som er i god vekst, sier konserndirektør og leder for Orkla Food Ingredients, Johan Clarin.

Virksomheten ble etablert i 1985 av Stelios Kanakis, som er daglig leder i selskapet og vil fortsette i samme stilling. Selskapet har 73 ansatte, og hadde en omsetning på EUR 20,2 mill. (ca. 197 mill. kroner) i 2018, og EBIT på EUR 3,0 mill. (ca. 29 mill. kroner).

- Vi i Orkla er svært imponert over selskapet som Stelios og hans familie har bygget opp over flere år, og vi ser frem til å utvikle selskapet videre i samarbeid med familien, tilføyer Johan Clarin.

Selskapet forventes å bli konsolidert i Orklas regnskap i løpet av 2. kvartal 2019.

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2018 en omsetning på 41 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet ca 18.500 ansatte.

Orkla ASA
Oslo, 29. mars 2019

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828

IR & Communications Manager
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147

Abonner