Orklas årsrapport 2020

Report this content

Orklas årsrapport for 2020, der bærekraftsrapporten er inkludert, offentliggjøres i dag.

Årsrapporten finnes kun i elektronisk versjon. Årsrapporten er vedlagt som pdf, og er også tilgjengelig på Orklas nettsider: https://aarsrapport2020.orkla.no

Orkla ASA
Oslo, 19. mars 2021

 

Ref.:

 

Konserndirektør, Kommunikasjon og Corporate Affairs 

Håkon Mageli 

Tlf.: +47 92 84 58 28 

 

Direktør Investor Relations 

Kari Lindtvedt 

Tlf.: +47 95 07 51 14 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker