Orklas styreleder valgt

Report this content

Styret i Orkla har i dag valgt Stein Erik Hagen som styreleder i Orkla, i tråd med valgkomiteens innstilling.

Orkla ASA
Oslo, 15. april 2021

 

 

Ref.:

Konserndirektør, Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli

Tlf.: +47 92 84 58 28

Direktør Investor Relations

Kari Lindtvedt

Tlf.: +47 95 07 51 14

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner