Orklas transaksjon innen malerverktøy gjennomført

Report this content

I pressemelding 22. januar 2018 ble det informert om at Orkla har inngått en avtale om å øke eierandelen i joint venture-selskapet Anza Verimex NV til 50 %. Samtidig overtar Orkla 50 % av maleverktøyvirksomheten i PGZ International B.V.

Transaksjonen er godkjent av relevante konkurransemyndigheter og ble i dag gjennomført.

Virksomhetens EBIT-resultat føres som «Resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper» etter egenkapitalmetoden i resultatregnskapet fra tidspunktet for gjennomføring av avtalen.

Se pressemelding fra 22. januar 2018 vedlagt.

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvare-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2017 en omsetning på ca. 39,6 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet ca. 18.000 ansatte.

Orkla ASA
Oslo, 3. april 2018

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147