Salg av Orklas kraftverk i Salten gjennomført

Vi viser til børsmelding av 5. oktober 2009 vedrørende Orkla-eide Elkems salg av vannkraftvirksomhetene i Salten og Bremanger. Aksjene i Elkem Energi Siso AS og Elkem Energi Lakshola AS (kraftverkene i Salten) ble solgt til Norsk Vannkraftproduksjon AS for 4 300 millioner kroner. Denne transaksjonen er i dag den 4. januar 2010 gjennomført. Norsk Vannkraftproduksjon er eiet 50 % av NTE Energi AS som er et heleiet datterselskap av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS, og 50 % av Østfold Energi AS. Orkla ASA,
Oslo, 4. januar 2010 Mediakontakt: Johan Chr. Hovland, divisjonssjef Elkem Energi og direktør for samfunnskontakt Elkem AS. Tlf. +47 91 76 34 91 Kontakt Investor Relations: Siv Merethe S.
Brekke, Tel: +47 2254 4455 

Om oss

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Merkevarevirksomheten omfatter Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care, Orkla Food Ingredients og Orkla Consumer Investments. I tillegg inngår Jotun (42,6 %), Hydro Power, eiendom og finansielle eiendeler i Orkla Industrial & Financial Investments. Orkla hadde i 2019 en omsetning på 43,6 mrd. kroner og 18.350 ansatte.

Abonner