Salgs- og resultatvekst i Orkla

Report this content

Orklas driftsinntekter økte med 6,1 % til 11.772 mill. kroner i 2. kvartal 2021. Driftsresultatet (EBIT adj.) økte med 5,0 % til 1.265 mill. kroner.

Orklas resultat før skatt økte med 12 % til 1.344 mill. kroner i 2. kvartal. Resultat pr. aksje økte i kvartalet med 9,5 % til 1,04 kroner. Justert resultat pr. aksje økte i kvartalet med 3,6 % og endte på 1,14 kroner.

Vesentlig høyere kraftpriser bidro til at Hydro Powers driftsresultat ble 112 mill. kroner i 2. kvartal, noe som var en fremgang på 131 mill. kroner mot tilsvarende periode i fjor. Jotun, hvor Orkla har en eierandel på 42,6 %, bidro til at resultat fra tilknyttede selskaper økte med 2,8 % til 255 mill. kroner i 2. kvartal.

Merkevarevirksomheten hadde organisk vekst på 6,9 % i kvartalet. Lettelser i koronarestriksjoner og økt etterspørsel i «Out of home»-sektoren bidro til en organisk vekst for Orkla Food Ingredients på 20,5 %, sammenlignet med et svakt 2. kvartal 2020. Orkla Consumer Investments hadde en organisk vekst på 13,2 %, noe som skyldtes økt salg for Orkla House Care og Kotipizza. Orkla Foods hadde en organisk vekst på 3,0 % i kvartalet og Orkla Care på 2,5 %, mens Orkla Confectionery & Snacks hadde en tilbakegang på 1,2 %.

Merkevarevirksomheten, inkludert hovedkontoret, hadde en reduksjon i driftsresultatet på 5,4 %. Dette kan tilskrives høyere aktivitetsnivå og økte kostnader. Noe av forverringen var koronarelatert, da det var en ekstraordinær lav kostnadsbase i 2. kvartal 2020. Orkla hadde i tillegg en noe endret produktmiks i kvartalet.

- Koronapandemien har satt sitt preg på Orkla også i dette kvartalet. Spesielt i India har vi opplevd høye smittetall og nedstengning av samfunnet, men også i flere andre land har det vært en krevende situasjon. Jeg er fornøyd med at topplinjen styrket seg med volumbasert organisk vekst og at deler av «Out of home»-sektoren nærmet seg en normal situasjon. Jeg er imidlertid ikke tilfreds med kostnads- og resultatutviklingen, men her er vi tett på og vil vurdere nødvendige tiltak, sier konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch som er bekymret for utviklingen i råvareprisene:

- Orkla er eksponert mot et bredt utvalg av råvarer. Koronapandemien har bidratt til flaskehalser og forstyrrelser i de internasjonale verdikjedene. Denne utviklingen, kombinert med økt etterspørsel, bidrar til økte råvarepriser i tiden som kommer, sier Semlitsch.

Orkla har i kvartalet gjennomført flere strategisk viktige kjøp for å styrke sine posisjoner i utvalgte kategorier og geografier.

I juni kunngjorde Orkla en avtale om å kjøpe 75 % av aksjene i New York Pizza, som er en av Nederlands ledende pizzakjeder. Transaksjonen verdsatte New York Pizza til 145 mill. euro, som tilsvarer 1,5 milliarder kroner, på gjeldfri basis. New York Pizza og Kotipizza har til sammen 518 franchisedrevne utsalgssteder, hvorav 286 i Finland, 229 i Nederland, 2 i Tyskland og 1 i Belgia.

Samme måned informerte Orkla Health om at kjøpet av 100 % av aksjene i NutraQ er gjennomført og godkjent av alle relevante konkurransemyndigheter. NutraQ er en ledende leverandør av abonnementsbaserte helse- og velværeprodukter i Norden. Kjøpesummen verdsatte selskapet til 3,1 milliarder kroner på kontant- og gjeldfri basis.

I juni kom også meldingen om gjennomføringen av kjøpet av det islandske selskapet Nói Siríus, som er den ledende produsenten av sjokolade og godteri på Island. Selskapet hadde i 2020 en omsetning på ISK 3,6 milliarder (ca. 230 mill. kroner). Med dette kjøpet er Orkla Confectionery & Snacks representert med egne selskaper i alle de nordiske markeder og Baltikum.

Dessuten har Orkla Food Ingredients gjennomført kjøpet av de to britiske selskapene Cake Décor og For All Baking, som produserer og selger kakepynt og –tilbehør via netthandel, bakerier og dagligvarekjeder. Samlet omsetning for de to selskapene var i 2020 på GBP 14,4 mill. (ca. 168 mill. kroner). Orkla Food Ingredients inngikk den 13. juli avtale om kjøp av det sveitsiske selskapet Hans Kaspar, som er en ledende spesialist innen tilvirkning av ingredienser til sjokolade- og iskremprodusenter. Sistnevnte selskap hadde i 2020 en omsetning på CHF 13,3 mill. (ca. 125 mill. kroner).

 

Orkla ASA
Oslo, 15. juli 2021


 

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli, mobil +47 928 45 828

 

SVP Investor Relations
Kari Lindtvedt, mobil +47 950 75 114


 

Excel-ark med nøkkeltall er tilgjengelig på https://investors.orkla.com/.

Denne opplysningen omhandler innsideinformasjon i henhold til Markedsmisbruksforordningen og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Denne børsmeldingen ble publisert av Kjetil Sørum, Investor Relations Manager i Orkla ASA, 15. juli 2021 kl 07.00 CEST.