Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen i Orkla ASA

Report this content

Valgkomiteen i Orkla ASA har avgitt sin innstilling vedrørende valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlem, valg av styreleder, valg av medlem til valgkomiteen samt fastsettelse av honorarer. Se innstillingen vedlagt. 

Orkla ASA
Oslo, 19. mars 2021Ref.:  

 

Konserndirektør, Kommunikasjon og CorporateAffairs  

Håkon Mageli 

Tlf.: +47 92 84 58 28  

 

Direktør Investor Relations  

Kari Lindtvedt  

Tlf.: +47 95 07 51 14  

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker