Vekst for Orklas merkevarer

Report this content

Orklas driftsinntekter økte med 10,3 % til 13.139 mill. kroner i 3. kvartal 2021. Driftsresultat EBIT (adj.) økte med 9,0 % til 1.712 mill. kroner.

Merkevarevirksomheten oppnådde organisk salgsvekst på 4,1 % i kvartalet. Lettelser i koronarestriksjoner og økt etterspørsel bidro til fremgang i «Out of home»-kanalen, og det var fortsatt godt salg til dagligvarehandelen.

 

Orkla Food Ingredients hadde en organisk vekst i omsetningen på 7,3 %, mens Orkla Foods og Orkla Care oppnådde en fremgang på henholdsvis 4,7 % og 3,8 %. Orkla Confectionery & Snacks var frem 2,2 %, mens Orkla Consumer Investments hadde en tilbakegang på 1,7 %, noe som skyldtes ekstraordinært høyt salg av malerpensler og -utstyr i 3. kvartal 2020.

 

- Det er gledelig at vi i 3. kvartal leverte god organisk vekst målt mot sterke sammenligningstall fra 2020. Fire av fem forretningsområder hadde fremgang, og vi hadde volumvekst i flere salgskanaler. Jeg er spesielt tilfreds med at vi oppnår god vekst innenfor våre strategiske vekstområder: Plantebasert, «Out of Home» og Helse, sier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch som legger til:

 

- Til tross for god topplinjevekst er resultatveksten begrenset i kvartalet. Koronapandemien har bidratt til flaskehalser og forstyrrelser i de internasjonale verdikjedene. Denne utviklingen, kombinert med økt etterspørsel, påfører oss betydelige prisøkninger på råvarer, emballasje, transport og energi.

 

Driftsresultat EBIT (adj.) for merkevarevirksomheten, inkludert hovedkontoret, økte med 3,1 % til 1.619 mill. kroner i 3. kvartal. Det er strukturell vekst som primært driver denne veksten i forhold til samme periode i fjor. Hittil i år har Orkla kjøpt selskaper for 6,9 milliarder kroner. De største kjøpene er helse- og velværeselskapet NutraQ, det indiske krydderselskapet Eastern Condiments (67,8 % eierandel) og den nederlandske pizzakjeden New York Pizza (75 % eierandel).

 

I oktober kjøpte New York Pizza de to kjedene Flying Pizza og Pizza Planet, som til sammen har 73 franchisedrevne utsalgssteder i Tyskland. Dette skjedde én måned etter oppkjøpet av den tyske pizzakjeden Stückwerk.  Med disse kjøpene har New York Pizza 342 franchisedrevne utsalgssteder, hvorav 234 i Nederland, 107 i Tyskland og ett i Belgia. Orkla eier også den ledende pizzakjeden Kotipizza, som til sammen har 293 utsalgssteder i Finland. Det betyr at 635 franchisedrevne utsalgssteder nå er en del av Orkla.

 

Driftsresultat EBIT (adj.) for Hydro Power endte på 89 mill. kroner i 3. kvartal 2021 mot -3 mill. kroner i tilsvarende periode i fjor. Resultatforbedringen skyldtes vesentlig høyere markedspriser for kraft som følge av blant annet lite nedbør, lav magasinfylling og tidvis fravær av vindkraft. Kraftprisene ble også påvirket av de høye nivåene på kull- og gasspriser på kontinentet, samt høy pris på karbondioksid.

 

Resultatet fra tilknyttede selskaper var 164 mill. kroner i 3. kvartal, mot 314 mill. kroner i samme kvartal i 2020. Nedgangen var relatert til lavere resultatbidrag fra Jotun som følge av betydelig høyere priser på råvarer og innsatsvarer samt økte fraktrater.

 

Konsernets resultat før skatt endte på 1.747 mill. kroner, en forbedring på 2,4 % fra samme periode i 2020. Justert resultat pr. aksje i 3. kvartal endte på 1,37 kroner, en nedgang på 6 % mot foregående år. Hittil i år er justert resultat pr. aksje 3,77 kroner, noe som er en fremgang på 4 % mot fjoråret.

 

Orkla ASA
Oslo, 29. oktober 2021

 

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli, mobil +47 928 45 828
 

SVP Investor Relations
Kari Lindtvedt, mobil +47 950 75 114

 

Excel-ark med nøkkeltall er tilgjengelig på https://investors.orkla.com/.

 

 

Denne opplysningen omhandler innsideinformasjon i henhold til Markedsmisbruksforordningen og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.  

Denne børsmeldingen ble publisert av Kjetil Sørum, Investor Relations Manager i Orkla ASA, 29. oktober 2021 kl 07.00 CEST.