Notering av Odfjell Drilling Ltd. på Oslo Børs

Søkt notering:   12.09.2013
Vedtatt notert:   25.09.2013
Noteringsdato:   27.09.2013
Ticker:  ODL

Odfjell Drilling is an integrated offshore drilling and oil service company with more than 40 years experience, which in addition to owning and operating a fleet of high quality harsh and ultra-deepwater mobile offshore drilling units, has substantial presence in platform drilling, engineering and well services.

The company has more than 3,000 employees and is present in several regions worldwide supporting a client base primarily consisting of major oil and gas companies.   

Aksje- og selskapsdata, meldinger fra selskapet og historikk

  

Alle nye aksjenoteringer på Oslo Børs og Oslo Axess

   
Denne nyhetsvarslingen er sendt i overensstemmelse med ditt abonnement på 'Min side' på www.oslobors.no.
Dersom du ikke lenger ønsker å motta slik varsling, vennligst avslutt abonnementet ved å logge inn på 'Min side' og fjerne avkrysningene på fanen 'Nyhetsvarsling'.


Om oss

Oslo Børs ASA ble grunnlagt i 1819 og opererer i dag de eneste regulerte verdipapirmarkedene i Norge. På markedsplassene til Oslo Børs knyttes lokale og internasjonale investorer effektivt sammen med børsnoterte utstedere. Investorbeskyttelse og overvåking av markedsadferd kombinert med attraktive verdipapirer utgjør kjernen i vårt ønske om å tilby våre brukere en førsteklasses arena for denne type virksomhet. Oslo Børs tilbyr handel i egenkapitalinstrumenter, derivater og renteprodukter. Oslo Børs ASA er 100% eid av Oslo Børs VPS Holding ASA.