Odfjell Drilling noteres på Oslo Børs fredag 27. september

Odfjell Drilling Ltd. noteres på Oslo Børs fredag 27. september 2013. Dette er den sjette noteringen på Oslo Børs’ markedsplasser i 2013.

Representanter fra Odfjell Drilling ringer i børsbjella kl. 09.00 og vil deretter holde en kort presentasjon av selskapet. Presentasjonen starter kl. 09.10 og er åpen for pressen og publikum.
 
Odfjell Drilling Ltd. noteres på Oslo Børs under ticker ODL.
 
Om Odfjell Drilling:
Odfjell Drilling Ltd. er en leverandør av integrerte tjenester innenfor boring, ingeniørvirksomhet og brønntjenester med mer enn 40 års erfaring fra værharde offshore- og dypvannsområder. Selskapet har en moderne flåte bestående av seks boreskip og halvt nedsenkbare borerigger inkludert ett nybygg med planlagt levering i mai 2014. Odfjell Drilling har i dag rundt 3.100 ansatte i mer enn 20 land over hele verden. Konsernet driver sin virksomhet innen de tre segmentene: Mobile Offshore Drilling Units (MODU), Well Services og Drilling & Technology. Odfjell Drillings kunder er hovedsakelig store olje- og gasselskaper.

Tags:

Om oss

Oslo Børs ASA ble grunnlagt i 1819 og opererer i dag de eneste regulerte verdipapirmarkedene i Norge. På markedsplassene til Oslo Børs knyttes lokale og internasjonale investorer effektivt sammen med børsnoterte utstedere. Investorbeskyttelse og overvåking av markedsadferd kombinert med attraktive verdipapirer utgjør kjernen i vårt ønske om å tilby våre brukere en førsteklasses arena for denne type virksomhet. Oslo Børs tilbyr handel i egenkapitalinstrumenter, derivater og renteprodukter. Oslo Børs ASA er 100% eid av Oslo Børs VPS Holding ASA.

Dokumenter og linker