Videreføring av gjeldende åpningstid for handel i aksjer

Etter å ha analysert effekten av redusert åpningstid de siste tolv måneder, har Oslo Børs valgt å videreføre gjeldende åpningstid for handel i aksjer. Det vil si at handelsdagen blir avsluttet med en sluttauksjon klokken 16.25.

Oslo Børs har både vurdert kvaliteten i ordreboken og hatt dialog med en del av meglerhusene som er aktive i markedet.

Åpningstiden vil evalueres jevnlig, og dersom endringer besluttes vil markedsaktørene informeres i god tid.

Klikk her for å se oversikten over gjeldende åpningstider

Tags:

Om oss

Oslo Børs ASA ble grunnlagt i 1819 og opererer i dag de eneste regulerte verdipapirmarkedene i Norge. På markedsplassene til Oslo Børs knyttes lokale og internasjonale investorer effektivt sammen med børsnoterte utstedere. Investorbeskyttelse og overvåking av markedsadferd kombinert med attraktive verdipapirer utgjør kjernen i vårt ønske om å tilby våre brukere en førsteklasses arena for denne type virksomhet. Oslo Børs tilbyr handel i egenkapitalinstrumenter, derivater og renteprodukter. Oslo Børs ASA er 100% eid av Oslo Børs VPS Holding ASA.

Dokumenter og linker