Otium med rekordsalg av boliger i juni

OTIUM AS PRESSEMELDING Stavanger, 8. Juli 2009 Otium med rekordsalg av boliger i juni Eiendomsselskapet Otium AS hadde et rekordhøyt salg av boliger i juni. Selskapet solgte boliger for til sammen NOK 135 millioner denne måneden, som er det høyeste salgstallet i selskapets historie. I første halvår 2009 har Otium solgt boliger for til sammen NOK 285 millioner kroner. Dette er også ett av de beste salgsresultater selskapet noen gang har hatt. - Vi er svært godt fornøyd med boligsalget i første halvår 2009, og da spesielt med salget i juni. Alle boligene som vi har solgt, er i Rogaland, sier Tore Lie, konsernsjef i Otium. Han ser ingen grunn til at denne positive trenden ikke vil fortsette i andre halvår. – Med det lave rentenivået vi nå har fått og som ser ut til å bli langvarig, ser det ut til at 2009 totalt sett kan bli et rekordår for boligsalg hos oss, sier han. Otium AS, som er gruppens kjernevirksomhet med kjøp, utvikling og salg av eiendom, hadde i 2008 et resultat på NOK 106 millioner før skatt. Gruppens resultat før skatt havnet imidlertid på minus NOK 282,7 millioner, hvorav finansielle tap utgjør hele NOK 276 millioner. Tap på Acta utgjør her NOK 200 millioner alene. Nedskriving av aksjene i det tidligere datterselskapet Favoritthytten utgjorde NOK 35 millioner, mens midlertidige valutaforskjeller beløp seg til NOK 40 millioner. - Akkurat som 2007 var et fantastisk toppår, var 2008 historisk, både med tanke på finansieringsutfordringer for næringslivet generelt og den negative utviklingen i eiendomsmarkedet spesielt. Vi bare leve med at vi ikke oppnår resultater på linje med det vi har blitt vant til fra tidligere i slike unntaksår, sier Lie. Otium har den siste tiden arbeidet med å styrke konsernets finansielle stilling, redusere gjeldsgraden og tilpasse selskapet til markedssituasjonen. Det er i denne forbindelse inngått avtaler med selskapets bankforbindelser om refinanisiering av flere låneengasjementer. Gruppen har gjennomført enkelte kostnadsreduksjoner på til sammen NOK 35 millioner. Den fallende renten bidrar også positivt finansielt for selskapet. Summen av dette sikrer selskapet nødvendig handlingsrom og likviditet samt tid for å gjøre ønskede markedstilpasninger. - Vi står nå, etter å ha refinansiert store deler av låneporteføljen i samarbeid med våre bankforbindelser, betydelig styrket finansielt. Refinansieringen er gjennomført for at vi skal ha finansiell kraft og handlingsrom til å ta del i de mange spennende mulighetene vi ser fremover. Vi har imidlertid ikke økt belåningen, vi har kun skaffet til veie bedre betingelser på gruppens fremmedkapital, noe vi er veldig fornøyd med, sier Lie. - Det er umulig å operere innen eiendom uten å ha blitt påvirket av finanskrisen. Vi, som de fleste andre eiendomsaktørene, har merket den urolige verdensøkonomien på kroppen. Det har de siste månedene derfor vært enkelte likviditetsutfordringer i deler av gruppen, ettersom mye egenkapital har vært bundet opp i prosjekter. Otium er imidlertid et bunnsolid selskap, vi har eierandeler i 130 selskaper og en bokført egenkapital på NOK 525 millioner, mens den verdijusterte egenkapitalen er betydelig høyere. Vi legger ikke skjul på at gruppen har hatt enkelte utfordringer, men står nå klare til å gripe mange av mulighetene vi mener vil komme fremover, sier Lie. For mer informasjon, vennligst kontakt: Tore Lie, konsernsjef telefon: 90922678 / e-post: tore@otium.no