Pandox etablerer forvaltningsselskap

Pandox-konsernet fortsetter å ekspandere. Selskapet forsterker nå sin virksomhet med ytteligere ett forretningsområde gjennom å etablere et eget forvaltningsselskap, Pandox Asset Management. Det nye selskapets oppgave blir å effektivt forvalte hotelleiendommer for eksterne eiendomsbestittere. Tidligere i 2014 ble det også etablert et eget operatørselskap, Pandox Operations, som har som oppgave å drive hoteller som eies av Pandox, samt skaffe leieavtaler med eksterne eiere av hotelleiendommer der kommersielle forutsetninger finnes.

Utviklingen av Pandox’ forretningsmodell er et resultat av endringene i hotellsektoren, der det globale hotellmarkedet de seneste 15 årene har vært gjennom en omfattende omstrukturering. Majoriteten av de internasjonale hotellselskapene har endret sine forretningsmodeller og blitt rendyrkede merkevareselskaper. Tradisjonelle hotellselskaper som uttalt jobber med driftsmessige spørsmål, blir mindre og mindre vanlig. En annen trend som tiltar er en rask konsolidering i operatørleddet - stor blir større.

– Hotellmarkedetet har blitt mer krevenede for eiendomsbesittere. Antallet opratører har blitt færre, samtidig som hotelldriften har blitt mer komplisert. Dette har medvirket til at eiernes avhengighet av et fåtall operatører har økt. Eiere av hotelleiendommer bør møte denne situasjonen med en proaktiv strategi. Gjennom Pandox Asset Management kan andre eiendomsbesittere ta del av Pandox lange erfaring som aktiv eier av hotelleiendommer, sier konsernsjef Anders Nissen i Pandox.

FOR MER INFORMASJON, VENNLIGST KONTAKT:                    

Anders Nissen
CEO, Pandox AB
+46 (0)708 46 02 02
anders.nissen@pandox.se
Liia Nõu
CFO, Pandox AB
+46 (0)70 237 44 04
liia.nou@pandox.se

Pandox er et av de ledende selskapene i det europeiske markedet for hotelleiendommer. Selskapet har sin virksomhet innen tre områder; hotelleiendom, hotelldrift og forvaltning. Virksomheten drives i 9 land; Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Belgia, Sveits, Canada og på Bahamas. Hotellene drives gjennom ulike avtaleformer og markedsføres gjennom 16 velkjente hotellvaremerker, som for eksempel Scandic, InterContinental, Hilton, Hyatt, Crowne Plaza, Holiday Inn, Radisson Blu, Clarion, Quality, Comfort og First. Pandox har til og med skapt et antall uavhengige hotellvaremerker, som for eksempel The Hotel Brussels, Hotel Bloom!, Hotel Berlin, Berlin og Urban House Copenhagen.

Pandox Hotelleiendom omfatter selskapets heleide eiendomsportefølje bestående av 104 hotelleiendommer med totalt 22 000 rom samt ett kongressenter.

Pandox Operations er selskapets eget hotelldriftsselskap som driver både selskapets egne og eksternt eide hotelleiendommer. Virksomheten omfatter 17 hotell i 7 land med totalt 5 300 rom. Selskapet har 1600 medarbeidere og en total omsetning på rundt 2 milliarder kroner.

Pandox Asset Management forvalter hotelleiendommer for andre eieres regning.

Underliggende verdi for selskapets totale portefølje ligger på rundt 27 milliarder kroner. Pandox ble etablert i 1995 og eies av Eiendomsspar AS, CGS Holding AS og Helene Sundt AS.

Abonner

Dokumenter og linker