Paroc lanserer ny og lettere maritim isolasjon på OTD messen

Paroc, en ledende europeisk produsent av steinullisolasjon, starter et nytt prosjekt som har fått navnet Light Marine. Det vil gi maritime arkitekter og skipsverft en lettere løsning for brannisolering av dekk og skott, velegnet for vektkritiske prosjekter. 

Blant de første produktene som får Light Marine-behandlingen er Parocs løsninger for A-klasse ståldekk og skott. Heretter vil PAROC Marine Navis Slab 60 være en lettere, men likevel fullverdig brannbeskyttelse med gode termiske og støydempende egenskaper. 

Hittil har brannsikkerhet, enkel installasjon, utallige overflatevalg og produktkolleksjonens enkelhet vært de viktigste grunnene til å velge Paroc Marine-isolasjon, fulgt av meget gode termiske og akustiske egenskaper. Light Marine-prosjektet kombinerer disse egenskapene med betydelig lavere vekt for å skape nye muligheter for bestillere når det kommer til fyrskip og dødvektstonnasje. 

Løsningen for klasse A brannbeskyttelse med PAROC Marine Navis Slab 60 ser du nedenfor: 

PAROC Marine
Navis Slab 60
 
A-60
Ståldekk
 
A-60
Stålskott
 
A-30
Ståldekk
 
A-30
Stålskott
 
Isolerende tykkelse/avstiver (mm)  50/30  70/30  30/30  40/30 
Vekt (kg/m2)

 
3,0/1,8  4,2/1,8  1,8/1,8  2,4/1,8 

Parocs maritime- og offshoreløsninger oppfyller de strengeste kravene til brannsikkerhet og termiske og akustiske egenskaper. All Paroc maritim isolasjon har gjennomgått vurdering av brannsikkerhet i samsvar med IMO FTP-retningslinjene del 1. 

For ytterligere informasjon

Daniel Hole, forretningsområdesjef Paroc Teknisk Isolering, Tlf. +47 92226633. daniel.hole@paroc.com

Maria Mehner, kommunikasjons- og markedssjef Skandinavia, tlf. 46 72 234 26 53 maria.mehner@paroc.com

Bilder for fri publisering

Åsa Eriksson, markedskommunikator Paroc AB, 46 500 46 90 77 asa.eriksson@paroc.com

Paroc er en av Europas ledende produsenter av energieffektive og brannsikre isolasjonsløsninger. Gjennom 80 år har vi opparbeidet oss et godt rykte ved å levere gode produkter, teknisk ekspertise og bærekraft til snekkere som bygger
eneboliger, arkitekter, entreprenører, forhandlere og industribyggere. Vår drift er basert på kunde- og medarbeiderorientering, kontinuerlig innovasjon, lønnsom vekst og bærekraftig utvikling. Parocs produktutvalg inkluderer bygningsisolasjon, teknisk isolasjon, maritim isolasjon og akustiske produkter. Produktene lages i Finland, Sverige, Litauen, Polen og Russland. Paroc har salgskontorer og representanter i 14 europeiske land. Paroc Group eies av fond som forvaltes av CVC Capital Partners og Paroc ansatte som minoritetseiere. I 2016 hadde vi en omsetning på EUR 375.5 millioner og gjennomsnittlig 1835 medarbeidere. 

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker