Paroc lanserer PAROC® Reface™ - Unikt renoveringselement for næringsbygg

Report this content

Paroc, en av Europas ledende produsenter av energieffektive isolasjonsløsninger, lanserer nå PAROC® REFACE™ – et diffusjonsåpent renoveringselement som monteres utenpå bygningens eksisterende vegger. Siden de eksisterende veggene brukes, reduseres både tidsforbruk og kostnader i forbindelse med energirenovering betraktelig.

Nå lanserer Paroc en helt ny type løsning for å gjøre det enklere å energirenovere næringsbygg – PAROC Reface. Reface er et lett, diffusjonsåpent sandwichelement med kjerne av steinull, et materiale som gjør elementene både fukt- og brannsikre, og som samtidig har meget god isolasjonsevne. Elementet har en overflate av tynn stålplate og en kjerne av steinull med fuktavledende ventilasjonsspor. PAROC Reface-elementene er testet av VTT (Finlands tekniske forskningssentral) med tanke på fuktsikkerhet og termisk ytelse (VTT-S-03716-15 og VTT-S-01757-16). Løsningen er utviklet i samarbeid med kunder og andre samarbeidspartnere, og flere patentsøknader er innlevert.  

Det diffusjonsåpne elementet monteres vertikalt eller horisontalt på bygningens eksisterende vegger, noe som gir mange fordeler: 

-          Det tar mindre tid å gjennomføre renoveringen 

-          Renoveringskostnaden blir vesentlig lavere 

-          Bedriften kan arbeide som vanlig, uten forstyrrelser 

-          Renoveringen tar kort tid  

-          Eiendommen får moderne fasade på kort tid  

-          Det er enkelt å flytte vinduer og dører 

-          Oppvarmingskostnadene reduseres takket være høyere energieffektivitet 

-          Eiendommen får bedre innbruddsbeskyttelse  

PAROC Reface ser ut som de andre sandwichelementene fra Paroc, og de kan også kombineres med PAROC Built-On-løsningen hvis man har som mål å lage en ny og sofistikert fasade kledd med andre materialer. 

«Sandwichpanelenes moderne overflate av stål gir eiendommen et bedre utseende og øker bygningens verdi. Den forbedrede isolasjonen og en tettere bygning reduserer energiforbruket, noe som fører til lavere driftskostnader og kortere tilbakebetalingstid for investeringen», sier Juha Laihonen, forretningsområdeansvarlig hos Paroc Panelsystem. 

Den innovative løsningen har fått stor oppmerksomhet allerede før lanseringen, og den er solgt til prosjekter i både Sverige og Finland. I tillegg er det gjennomført et pilotprosjekt i Uppsala – renovering av eiendommen Såma AB. 

Såma-prosjektet bestod av renovering og etterisolering av et eksisterende verksted, samt utbygging av et butikklokale. Byggherrens ønske var å skape en moderne bygning med glatte, minimalistiske fasader, samt en utstillingshall med høyt tak og god plass. Utstillingshallen skulle også ha store glassflater mot veien.  

Ansvarlig totalentreprenør var bedriften Lindborg & Söner, og det var Per Lindborg som fikk i oppdrag å tegne prosjektet.  

Per Lindborg, Lindborg & Söner: 

«Med store glasspartier som er vinklet i to retninger, nesten som kjølen på en båt, har huset fått et særegent utseende. Det var helt naturlig å friske opp den gamle delen også. Delvis for å få den til å se bra ut og fungere sammen med det nye påbygget, og delvis for å spare strøm. Oppdragsgiveren ble meget begeistret for konseptet. 

Parocs nye produkt Reface var et godt valg til prosjektet. Vi har brukt Paroc lenge. Da vi fikk forespørsel om å teste de nye renoveringselementene, takket vi ja, og resultatet ble veldig bra. Det er det perfekte valget hvis man har et gammelt industrilokale som skal renoveres eller etterisoleres.» 

For ytterligere informasjon

Oddvar Yndesdal, daglig leder Paroc Panelsystem,  Tlf. +47 913 07 774, oddvar.yndesdal@paroc.com

Maria Mehner, kommunikasjons- og markedssjef Skandinavia, tlf. +46 72 234 26 53 maria.mehner@paroc.com

Bilder for fri publisering

Åsa Eriksson, markedskommunikator Paroc AB, +46 500 46 90 77 asa.eriksson@paroc.com

Paroc er ledende produsent av energieffektive isoleringsløsninger i østersjøområdet. Hjørnesteinene i virksomheten er kunde- og markedsorientering, kontinuerlig innovasjon, lønnsom vekst og bærekraftig utvikling. Parocs produkter omfatter byggisolasjon, teknisk isolasjon, skipsisolasjon, isolasjon for sandwichelementer og lydprodukter. Produktene produseres i Finland, Sverige, Litauen og Polen samt i Russland fra og med 2013. Paroc har salgs- og representasjonskontorer i 14 land i Europa. Paroc Group eies av fond. CVC Capital Partners Limited er rådgiver, og Paroc-ansatte er minoritetseiere.  I 2015 hadde vi en omsetning på 430 millioner euro, og antallet ansatte var rundt 2000.

Tags:

Multimedia

Multimedia

Sitater

Parocs nye produkt Reface er det perfekte valget hvis man har et gammelt industrilokale som skal renoveres eller etterisoleres
Per Lindborg
Sandwichpanelenes moderne overflate av stål gir eiendommen et bedre utseende og øker bygningens verdi. Den forbedrede isolasjonen og en tettere bygning reduserer energiforbruket, noe som fører til lavere driftskostnader og kortere tilbakebetalingstid for investeringen
Juha Laihonen