Ny PayPal-undersøkelse: Kina, USA og Russland er de største eksportmarkedene for norske nettbutikker

Ipsos og PayPal har gjennomført en undersøkelse i 22 land, inkludert Norge, med over 17 500 deltakere. Målet med undersøkelsen var å samle informasjon om hvordan forbrukere handler på nettet fra andre land.  Undersøkelsen viser blant annet at Kina, USA og Russland er de markedene norske nettbutikker eksporterer mest varer til.*


I henhold til den ferske Ipsos-undersøkelsen**, som ble gjennomført på oppdrag fra PayPal, er norske forbrukere ivrige netthandlere. Nesten tre av fire Internett-brukere (73 prosent) har handlet på nett i løpet av de 12 siste månedene. 63 prosent av disse nettkundene handler fra både norske og utenlandske nettbutikker, mens 9 prosent handler utelukkende fra utlandet.

      Undersøkelsen viser klart at det er gode muligheter for norske nettbutikker til å tiltrekke seg utenlandske kjøpere. For å kunne lykkes med det, mener vi at det blant annet krever enkle betalingsløsninger som er sikre og som har global rekkevidde, uttaler Mårten Barkman, skandinavisk direktør for PayPal.

Netthandel fra utlandet er altså populært blant norske forbrukere, og ifølge Ipsos undersøkelse er de tre viktigste faktorene som kan bidra til at norske forbrukere kjøper mer på nett fra utlandet: fri frakt (50 prosent av nettkundene sier at med fri frakt er det mer sannsynlig at de kjøper noe fra et annet land.), sikker betaling (50 prosent) og på tredjeplass, større utvalg av varer som ikke finnes i norske butikker (46 prosent). Globalt sett*** er fri frakt (valgt av hele 47 prosent av internasjonale nettkunder) og sikker betaling (45 prosent) de to viktigste faktorene som kan øke sannsynligheten for at forbrukere handler fra utenlandske nettbutikker. 

USA og Storbritannia er de mest populære landene for norske nettkunder som handler utenlands, henholdsvis 40 og 33 prosent av norske nettkunder oppgir at de har kjøpt noe fra nettbutikker i disse landene i løpet av de 12 siste månedene. Disse landene etterfølges av Kina (24 prosent) og Sverige (20 prosent). Klær (utgjør 37 prosent av nettkjøpene fra andre land i løpet av de siste 12 månedene) og reiser (28 prosent) er de mest populære produktkategoriene som handles fra andre land. Globalt sett er USA (26 prosent av de internasjonale nettkundene handler fra amerikanske nettbutikker.) og Kina (18 prosent), etterfulgt av Storbritannia (17 prosent) de mest populære landene for forbrukere som handler på tvers av grensene.

      Vi ser i undersøkelsen at blant internasjonale forbrukere er fri frakt (47 prosent) og sikker betaling (45 prosent) de største drivkreftene for å øke sannsynligheten for at nettkunder handler mer fra utenlandske nettbutikker. Norske nettbutikker kan dra nytte av PayPals sterke internasjonale varemerke og den sikkerheten som er forbundet med betalingsløsningen vår for å tiltrekke seg flere utenlandske kjøpere, uttaler Mårten Barkman.

Undersøkelsen har også sett på hva det er som gjør at norske forbrukere ikke handler fra utenlandske nettbutikker oftere, og blant nettkundene som vanligvis ikke handler fra utlandet, er tollavgifter og moms (valgt av 47 prosent av nettkundene som bare handler innenlands), frykt for identitetstyveri og svindel (41 prosent) og frykt for dårligere kundeservice (37 prosent) de vanligste årsakene.

      Det å kunne tilby PayPal-brukere en sterk kjøperbeskyttelse og enkle betalingsløsninger er selvfølgelig en del av kjernetilbudet vårt, og norske nettbutikker kan benytte seg av dette for å utvide virksomheten sin utenlands, uttaler Mårten Barkman.

Flere interessante resultater fra PayPals undersøkelse:

-       Blant de spurte er PayPal den nest mest populære betalingsmåten for netthandel fra utlandet (brukes av 69 prosent av norske nettkunder som handler fra utlandet)

-       Kostnadsfri retur er avgjørende for 43 prosent av norske nettbrukere når de vurderer å kjøpe noe i en norsk nettbutikk.

-       26 prosent av norske nettbrukere angir at de kommer til å handle mer fra utlandet i løpet av de neste 12 månedene.


*Størrelsen på eksportpopulasjonen ble beregnet ved å kombinere undersøkelsesdata** med befolkningsberegninger for netthandelskunder i hver og ett av de 22 landene som inngikk i studien.

** På oppdrag fra PayPal gjennomførte Ipsos intervjuer med et representativt utvalg på ca. 800 (totalt 17 519) voksne (over 18 år) som eier og/eller bruker en enhet med Internett-tilkobling* i hvert av de 22 landene (Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Østerrike, Sveits, Italia, Spania, Nederland, Sverige, Norge, Danmark, Polen, Tyrkia, Russland, Israel, De forente arabiske emirater, USA, Canada, Brasil, Mexico, Kina, Australia). Intervjuene ble gjennomført på nett mellom 9. september og 3. november 2014. Innsamlingen av de norske svarene ble gjennomført mellom 1. oktober og 3. november 2014, blant et utvalg på 766. Dataene har blitt sammenlignet med kjente forekomster av nettkunder i alle landene, og med de demografiske profilene til nettbrukere i 7 land, inkludert Norge. * Stasjonær datamaskin/bærbar datamaskin/notebook/nettbrett/smarttelefon/annen type mobiltelefon/elektronisk kalender/PDA med trådløse tale- og datafunksjoner/spillkonsoll med Internett-tilkobling (f.eks. Wii). 

***Globalt gjennomsnitt for alle spurte respondenter, ikke justert etter innbyggertall.

Om PayPal

Vi setter mennesket i sentrum i alt vi gjør. Helt siden PayPal ble grunnlag i 1998 har vi vært ledende i utviklingen av digitale betalinger. Nå håndterer vi nesten 10 millioner betalinger for kundene våre hver deg. PayPal gjør det enklere for brukerne å ha kontroll over pengene sine. Vi hjelper mennesker med å overføre penger på en enkel måte uten at de må oppgi kort- eller bankopplysninger til andre, og de kan velge mellom å betale med PayPal-saldoen, bankkonto, PayPal Credit eller betalingskort. Med våre 157 millioner aktive e-lommebøker, har vi skapt et åpent og sikkert miljø for betalinger der mennesker og bedrifter kan gjennomføre betalinger fra og til hverandre på nettet, i butikk og på mobile enheter på en sikker måte. PayPal er en global betalingsplattform som er tilgjengelig i 203 markeder, og som gir brukerne mulighet til å få betalt i mer enn 100 forskjellige valutaer, overføre penger til bankkontoene sine i 57 valutaer og ha penger på PayPal-kontoen sin i 26 valutaer. PayPal er et eBay-selskap (NASDAQ: EBAY). I september 2014 kunngjorde eBay Inc en planlagt fisjon av eBay og PayPal til to frittstående aksjeselskaper i løpet av 2015.

Du finner mer informasjon om PayPal på http://www.paypal.no/ og www.paypal-media.com. Du finner mer informasjon om den planlagte fisjonen av selskapet på http://update.ebayinc.com

For more information, please contact

Robin Goncalves, press contact for PayPal in Scandinavia
Tel: 46733713610
Mail: robin.goncalves@grayling.com