Bra resultat for Peab etter 3. kvartal

 

  • Operativ nettoomsetning økte med 14 prosent till 30 360 Mkr (26 615).
  • Operativt driftsresultat ble 962 Mkr (1 094). Resultat per aksje før utspredning ble 1,97 kr (2,71).
  • Orderingangen i løpet av de første ni månedene økte med 8 prosent til 31 084 Mkr (28 708).
  • Ordrereserven for Bygg og Anlegg var rekordhøy og har siden årsskiftet økt med 22 prosent til 32 888 Mkr.
  • Peab vil fortsette investeringer for tilvekst.

– Årets første ni måneder preges av vår strategiske plan og ambisjon om å øke nærværet på det nordiske bygg- og anleggsmarkedet. Vi har vokst såvel organisk som ved oppkjøp og vi har vært offensive på investeringssiden. Men til tross for at høsten har båret preg av nedjusterte prognoser, er vår bedømming at de langsiktige forutsetningene på det nordiske byggmarkedet er gode, sier sier Peabs VD og konsernsjef Jan Johansson.

– Vi har tre kvartal bak oss preget av ekspansjon og strategisk utvikling i Norge. Peab er nå godt representert i Nord-Norge og på Østlandet med nyetableringer i Telemark, Østfold og på Romerike, i tillegg til nye virksomheter i Trondheim og i Ålesund. Vår langsiktige plan følges og ordrereserven er tilfredsstillende. Vi vil satse videre langs den strategien som er lagt for Peab i Norge og vi ser gode muligheter for videre utvikling av Peabs virksomheter i Norge, sier adm dir i Norge Petter Moe.

For mer informasjon, kontakt:

Line Fredriksen
Peab Norge AS
Direktør komm./samfunnskontakt
Mobil:  47 913 62 254
Besøksadresse: Sørkedalsveien 148, 0754 Oslo
Postadresse: Postboks 2909 Solli, 0230 Oslo
Sentralbord: 47 23 30 30 00 Faks: 47 23 30 30 01

 

Tags:

Om oss

Peab er et bygge- og anleggsselskap.Vår overordnede idé er kvalitet i alle ledd i byggeprosessen.Gjennom å tenke nytt og kreativt i kombinasjon med gode håndverkskunnskaper, skal vi gjøre kundens interesser til våre og derved alltid bygge for fremtiden.

Multimedia

Multimedia