Høy tilvekst og solid resultat for Peab

Peab avsluttet året positivt med fortsatt høy tilvekst og et sterkt resultat. I Norge har 2011 vært preget av ekspansjon og utvikling.

  • Operativ nettoomsetning ble 44 015 Mkr (38 184).
  • Operativt driftsresultat ble 1 483 (1 563). Resultat per aksje før utspredning ble 3,26 (4,11).
  • Orderingangen for året økte med 9 prosent til 37 986 Mkr (34 764). Ordrereserven for Bygg og Anlegg har siden forrige årsskifte økt med 5 prosent till 28 378 Mkr.
  • Peab vil fortsette investeringer for tilvekst.
  • Styret foreslår en utdeling på 2,10 kr (2,60) per aksje, noe som tilsvarer 66 prosent (63) av årets resultat.

2011 avsluttet positivt med en fortsatt høy tilvekst og et sterkt resultat. Gunstige produksjonsforutsetninger i fjerde kvartal medførte en høy opparbeidelse. Det er vanskelig å bedømme markedsutsiktene for 2012, men samtidig vi opplever vi et godt tilbud av nye prosjekter og er på vakt i forhold til de effekter gjeldskrisen eventuelt får for vår bransje, sier Peabs VD Jan Johansson i en kommentar.

Vi har i Norge gjennomført et omfattende forbedringsarbeid i 2011. Året har vært preget av ekspansjon, implementering av nye virksomheter og strategisk utvikling. Vår langsiktige plan følges og aktiviteten er høy. Til tross for en viss markedsmessig usikkerhet, ser vi gode muligheter for videre utvikling av Peabs virksomheter i Norge, sier adm dir i Norge Petter Moe.

For mer informasjon, kontakt:

Line Fredriksen
Peab Norge AS
Direktør komm./samfunnskontakt
Mobil:  47 913 62 254
Besøksadresse: Sørkedalsveien 150 A, 0754 Oslo
Postadresse: Postboks 2909 Solli, 0230 Oslo
Sentralbord: 47 23 30 30 00 Faks: 47 23 30 30 01

Tags:

Om oss

Peab er et bygge- og anleggsselskap.Vår overordnede idé er kvalitet i alle ledd i byggeprosessen.Gjennom å tenke nytt og kreativt i kombinasjon med gode håndverkskunnskaper, skal vi gjøre kundens interesser til våre og derved alltid bygge for fremtiden.

Multimedia

Multimedia