Jørgen Hals ny direktør for Peab Bolig

Jørgen Hals (50) er ansatt som ny direktør for Peab Bolig. Han får med dette ansvaret for videre boligutvikling i Peab Norge, samt etablering og oppbygning av ny virksomhet innen næringsutvikling.

Bengt Qvillberg, som i dag er direktør for Peab Bolig og viseadm direktør i Peab Norge, går over i en annen stilling i Peab AB.

Peab Bolig er en region i Peab Norge, hvor hovedområdene er akkvisisjon, utvikling og gjennomføring av boligprosjekter. Peab Bolig har et tett samarbeid med Peabs Entreprenør og Peabs øvrige interne ressurser. I tråd med den strategiske satsingen vil Peab Norge nå bygge opp en egen enhet for næringsutvikling, et område som vil inkluderes i Peab Bolig.

Jørgen Hals kommer fra stillingen som utviklingssjef Personal og Organisasjon i AF Gruppen Norge AS. Han ble ansatt i AF Gruppen i 2008, og var fram til 2010 konserndirektør med ansvar for Bygg- og Eiendomsvirksomhet. Jørgen har også bakgrunn fra Skanska, hvor han i perioden 2002-2008 var regiondirektør for Spesialprosjekter Bygg, Region Oslo Boligproduksjon og Region Bolig, sistnevnte i Selmer Skanska AS. Jørgen har også vært avdelingssjef i Gunnar M. Backe fra 1996 til 2002, samt i perioden 1986-96 hatt ulike roller innen byggprosjekter i Selmer Furuholmen.

- Bolig- og næringsutvikling er satsingsområder i Peab Norge. Vi har i dag en velfungerende region med mange spennende boligprosjekter, og jeg er sikker på at Jørgen Hals vil bidra til ytterligere vekst og utvikling innenfor bolig og næringsutvikling, sier adm dir i Peab Norge Petter Moe. Jeg er glad for at vi nå har funnet en så godt kvalifisert person til denne viktige stillingen, sier Petter.

- Dette blir definitivt en spennende og utfordrende oppgave, sier Jørgen Hals. - Jeg anser Peab Norge for å være et selskap i offensiv utvikling, og det ligger et potensial innenfor næringsutvikling som det blir interessant å ta tak i, sier han.

Jørgen Hals vil rapportere til adm dir i Peab Norge og sitter i Peab Norges ledergruppe. Han tiltrer ca.1. juni 2011.

For mer informasjon, kontakt:

Line Fredriksen
Peab Norge AS
Direktør komm./samfunnskontakt
Mobil:  47 913 62 254
Besøksadresse: Sørkedalsveien 148, 0754 Oslo
Postadresse: Postboks 2909 Solli, 0230 Oslo
Sentralbord: 47 23 30 30 00 Faks: 47 23 30 30 01

Om oss

Peab er et bygge- og anleggsselskap.Vår overordnede idé er kvalitet i alle ledd i byggeprosessen.Gjennom å tenke nytt og kreativt i kombinasjon med gode håndverkskunnskaper, skal vi gjøre kundens interesser til våre og derved alltid bygge for fremtiden.

Multimedia

Multimedia