Logoskifte for Bjørn Bygg

Nå blir det mer synlig at Bjørn Bygg er et Peab-selskap.

I dag, 2. februar, bytter Bjørn Bygg logo. Selskapet får samme profil som Peabs datterselskaper K. Nordang, Raaen Entreprenør, Senter Bygg Entreprenør og Telemark Vestfold Entreprenør. Med dagens logoskifte har samtlige datterselskaper fått Peab-profil.

– Vi har en ambisjon om vekst i Peab i Norge. Når Bjørn Bygg nå skifter profil, fremstår vi som ett selskap og kan markedsføre oss som Peab. Vi har noen gode eksempler på at dette har gitt oss samarbeidsmuligheter og nye prosjekter. Vi håper at både Peab og Bjørn Bygg vil dra nytte av den nye profileringen og at dette vil styrke vår konkurransekraft også i Nord-Norge, sier Petter Moe, adm dir i Peab AS.

Positiv effekt

Selskapsnavnet Bjørn Bygg beholdes, og settes sammen med den offisielle Peab-logoen. Det blir et enkelt og tydelig hierarki med to varianter: Underordnet eller sidestilt. Den nye logoen gir stor grad av fleksibilitet og medfører at alle selskapene fremstår som like og som en del av Peab-familien.

– Det er positivt for oss i Bjørn Bygg at det nå blir mer synlig at vi er et Peab-selskap. Vi håper at dette vil gi synergier, sier adm dir i Bjørn Bygg, Arild Østgård.

– At vi nå får en mer lik branding vil være både synlig, tydelig og samlende. Logoen utgjør en viktig del av vår identitet og den vil bidra til å styrke vårt selskapsnavn og gjøre det enklere å bygge videre på Peab-merkevaren. Vi starter omprofileringen nå og den nye profilen vil bli synlig på de ulike elementene etter hvert, sier Arild Østgård.

Ensartet profilering

Den nye logoen implementeres i første rekke på skilt, hjelmer, arbeidstøy, biler, visittkort og i forbindelse med byggeplassprofilering.

De fire datterselskapene K. Nordang, Raaen Entreprenør, Senter Bygg Entreprenør og Telemark Vestfold Entreprenør har tidligere fått logoer med identisk uttrykk, som er underordnet moderlogoen til Peab. Datterselskapene i Norge, Sverige og Finland vil fremover fremstå som like, med selskapsnavn sammenstilt med Peab-logoen.

For mer informasjon, kontakt:

Line Fredriksen
Peab Norge AS
Direktør komm./samfunnskontakt
Mobil:  47 913 62 254
Besøksadresse: Sørkedalsveien 150 A, 0754 Oslo
Postadresse: Postboks 2909 Solli, 0230 Oslo
Sentralbord: 47 23 30 30 00 Faks: 47 23 30 30 01

 

Tags:

Om oss

Peab er et bygge- og anleggsselskap.Vår overordnede idé er kvalitet i alle ledd i byggeprosessen.Gjennom å tenke nytt og kreativt i kombinasjon med gode håndverkskunnskaper, skal vi gjøre kundens interesser til våre og derved alltid bygge for fremtiden.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker