Morten Stjern ny direktør for Peab Industri Norge

Peab organiserer den nordiske industrivirksomheten for fortsatt vekst. For å lede utviklingen av industrivirksomheten i Norge er Morten Stjern ansatt som adm dir i Peab Industri Norge fra 1. september.

Peab Industri har i Norge virksomhet innen fundamentering, asfalt, ferdigbetong, produksjon av grus- og steinmaterialer, samt kran, maskin og el.

- Jeg ser frem til å få være med å videreutvikle industrivirksomheten i Norge og skape nye samarbeids- og samordningsgevinster med våre kunder. Jeg er imponert over hva medarbeiderne i industriselskapene har fått til så langt. Det er sterk etterspørsel etter våre tjenester i markedet og vi er godt posisjonert for fortsatt vekst, sier Morten Stjern, som kommer fra stillingen som teknisk direktør i Peab Norge.

Morten har vært ansatt i Peab Norge i 3,5 år og har gjennom sine ulike lederroller opparbeidet seg bred erfaring fra den norske virksomheten.

- Morten Stjern har gjort en meget god innsats i Peab Norge AS. At Morten nå går over i en ny sentral rolle i Peab Industri ser jeg som svært positivt både for Morten og for Peab, ikke minst med tanke på det interne Peab-samarbeidet i Norge, sier Petter Moe adm dir i Peab Norge AS.

Morten vil inngå i ledergruppen i Peab Industri Norden.

For mer informasjon, kontakt:

Line Fredriksen
Peab Norge AS
Direktør komm./samfunnskontakt
Mobil:  47 913 62 254
Besøksadresse: Sørkedalsveien 148, 0754 Oslo
Postadresse: Postboks 2909 Solli, 0230 Oslo
Sentralbord: 47 23 30 30 00 Faks: 47 23 30 30 01

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker