Ny forsvarsjobb til Bjørn Bygg

Peabs datterselskap Bjørn Bygg har underskrevet kontrakt med Forsvarsbygg om oppføring av to mannskapsforlegninger, plassert på Bardufoss i Troms.


Tor Arne Fagerheim (t.h.), prosjektleder i Forsvarsbygg, og Arild Østgård, adm dir i Bjørn Bygg, signerte kontrakten om bygging av ny mannskapsforlegning på Bardufoss.

Kontraktssummen er på 75,6 MNOK og byggetiden er på 14 måneder. Arbeidet starter i juni.

Forlegningene i Rusta leir på Bardufoss oppføres i to etasjer og skal ha totalt 384 sengeplasser fordelt på seksmannsrom. Det blir vaskerom, dusj og toalett i hver enhet, samt fellesrom/stue i hver etasje. Teknisk rom plasseres på loft. Mannskapsforlegningene rendyrkes til et sted hvor soldatene på Bardufoss skal bo og være på fritiden. Bjørn Bygg har også oppført en nesten identisk mannskapsforlegning på Setermoen, noe som er en fordel med tanke på effektivitet og erfaringsoverføring.

Vi har de siste fem årene opparbeidet et veldig godt samarbeid med Forsvarsbygg. Vi har hatt en rekke oppdrag for Forsvaret på Bardufoss, Setermoen og Skjold. Forsvarsbygg er en foretrukken byggherre som er forutsigbar og kvalitetsbevisst. Vi vet hva vi har å forholde oss til, og dette er oppdrag som passer oss godt, sier distriktssjef Steinar Rørnes i Bjørn Bygg.

For mer informasjon, kontakt:

Line Fredriksen
Peab AS
direktør komm./samfunnskontakt
Mobil:  47 913 62 254
Besøksadresse: Sørkedalsveien 150 A, 0754 Oslo
Postadresse: Postboks 93 Røa, 0701 Oslo
Tlf sentralbord: 09099 Fax: 47 23 30 30 01

Om Peab

Peab er et av Nordens ledende entreprenørselskaper med virksomhet i Sverige, Finland og Norge. Selskapet har en årlig omsetning på ca. 45 milliarder SEK og har 14 000 ansatte. Selskapet er børsnotert i Sverige. Peab ble etablert i Norge i 1995 og driver virksomhet innen bygg, anlegg, eiendomsutvikling og industri. Markedsområdet er konsentrert på Østlandet, i Trøndelag, på Nordvestlandet og i Nord-Norge.

Om oss

Peab er et bygge- og anleggsselskap.Vår overordnede idé er kvalitet i alle ledd i byggeprosessen.Gjennom å tenke nytt og kreativt i kombinasjon med gode håndverkskunnskaper, skal vi gjøre kundens interesser til våre og derved alltid bygge for fremtiden.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker