Nytt flerbrukshus skal gi Vardø et løft

Peabs datterselskap Bjørn Bygg har signert en samspillkontrakt med Vardø kommune om bygging av Vardø flerbrukshus. Kontraktssummen er på 133 MNOK eks mva.


Illustrasjon: Arkitektfirmaet Lorentz Kielland Arkitekter AS.

Administrerende direktør Arild Østgård i Bjørn Bygg sier dette prosjektet er ekstra spesielt for dem som er involvert i byggeprosessen.

 Det er alltid givende å bygge noe som har samfunnsnyttig formål. Det er lenge siden det har blitt bygget noe av tilsvarende størrelse i Vardø, og vi håper det vil gi byen et løft. Bjørn Bygg er stolte over å ha fått dette oppdraget og skal sørge for at det flotte flerbrukshuset blir bygget med god kvalitet, sier Østgård.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Nilsen & Haukland AS fra Harstad.

Investerer et årsbudsjett

Flerbrukshuset er i nyere tid det største enkeltstående byggeprosjekt Vardø kommune gjennomfører. For en liten kommune med vel 2100 innbyggere er prosjektet en betydelig økonomisk investering, og tilsvarer rundt et årsbudsjett for Vardø kommune.

Flerbrukshuset inngår som del av infrastruktursatsingen og forventningene blant politikere og innbyggere er store, sier rådmann Hans E. Wilhelmsen.

Han forteller at kommunen gjennom mange år har slitt med tap av arbeidsplasser både innen fiskerinæring og som følge av statlige omorganiseringer. Innbyggertallet har i løpet av de siste 40 år blitt halvert. 

De senere årene har kommunen forsøkt med offensiv satsing for å snu den negative utviklingen. I denne satsingen har strukturering og opprusting av skoler og barnehager blitt gjennomført, forteller Wilhelmsen.

Samfunnstema i mange år

Badeanlegg, kino, forsamlingslokale, og brytearena har vært samfunnstema gjennom mange år. Spesielt badeanlegg har vært et stort savn for skoleelever, svømmeklubb og befolkningen for øvrig, som har måttet reise sju mil til nærmeste badeanlegg.

Når det nye flerbrukshuset står klart får Vardøs befolkning alle disse fasilitetene i ett og samme bygg, slår rådmannen fast.

Positivt samarbeid

Bygget blir totalt 5.500 m2. Det vil inneholde bassengdel med 25 meters basseng, sklie, stupetårn, barnebasseng, boblebad, garderober og badstuer. I flerbrukshuset blir det også kultursal med skyveamfi, brytearena og en foaje som forbinder flerbrukshuset med eksisterende rådhus.

Byggetiden er på 15 måneder. Rammesøknaden er innvilget og første igangsettingstillatelse er gitt. Nå skal kommunen og Bjørn Bygg ta fatt på prosjektet i en samspillsavtale. Rådmannen innrømmer at kommunen har liten erfaring med denne avtaletypen. Han har likevel stor tro på at det er en hensiktsmessig måte å gjennomføre prosjektet på.

Det vil gi et produkt med høy kvalitet som ferdigstilles innen frist og overholder kostnadsrammene. Så langt har erfaringene vært positive og Vardø kommune som byggherre oppfatter seg som likeverdig part i samarbeidet med Bjørn Bygg, sier rådmann Hans E. Wilhelmsen.

For mer informasjon, kontakt:

Line Fredriksen
Peab AS
direktør komm./samfunnskontakt
Mobil:  47 913 62 254
Besøksadresse: Sørkedalsveien 150 A, 0754 Oslo
Postadresse: Postboks 93 Røa, 0701 Oslo
Tlf sentralbord: 09099 Fax: 47 23 30 30 01

Om Peab

Peab er et av Nordens ledende entreprenørselskaper med virksomhet i Sverige, Finland og Norge. Selskapet har en årlig omsetning på over 40 milliarder SEK og har ca 15 000 ansatte. Selskapet er børsnotert i Sverige. Peab ble etablert i Norge i 1995 og driver virksomhet innen bygg, anlegg, eiendomsutvikling og industri. Markedsområdet er konsentrert på Østlandet, i Trøndelag, på Nordvestlandet og i Nord-Norge.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker