Nytt sentrumsprosjekt i Trondheim

Peab har inngått en avtale med Presidentveita AS om oppføring av 23 leiligheter sentralt i Trondheim.

Prosjektet ligger i et historisk område og leilighetene vil bygges i et åpent rom mellom to andre bygg. Det stod tidligere et bygg på tomten, som brant ned. Kontraktssummen er på 36,5 MNOK eks mva.

De 23 leilighetene utgjør ca 1500 BRA, samt boder og noe tilpasning til eksisterende bygninger. I kontrakten inngår også opparbeidelse av bakgård og fortau. Forholdet til den historiske bygrunnen medfører at byggets fundamentering skal utføres i tett dialog med riksantikvar og øvrige offentlige myndigheter.

-  Dette er et nytt prosjekt i Trondheim som passer oss perfekt både i forhold til organisasjon og øvrig portefølje. Vi ser frem til å starte arbeidet med prosjektet og samarbeidet med Presidentveita AS, sier regionsdirektør Asbjørn Løksa i Peab.

Detaljprosjektering er allerede i gang og spaden i jorda er planlagt i august. Prosjektet overleveres oktober 2013.

Eggen Arkitekter står for tegningene.

For mer informasjon, kontakt:

Line Fredriksen
Peab AS
Direktør komm./samfunnskontakt
Mobil:  47 913 62 254
Besøksadresse: Sørkedalsveien 150 A, 0754 Oslo
Postadresse: Postboks 2909 Solli, 0230 Oslo
Sentralbord: 47 23 30 30 00 Faks: 47 23 30 30 01

 

Om oss

Peab er et bygge- og anleggsselskap.Vår overordnede idé er kvalitet i alle ledd i byggeprosessen.Gjennom å tenke nytt og kreativt i kombinasjon med gode håndverkskunnskaper, skal vi gjøre kundens interesser til våre og derved alltid bygge for fremtiden.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker