Peab bygger ny E6 i Trøndelag

Peab har fått i oppdrag av Statens vegvesen å bygge firefelts vei mellom Hamnekrysset og Kvithammar i Stjørdal. Kontraktssummen er på 180 MNOK.

Kontrakten markerer starten på Peabs arbeid med å etablere anleggsvirksomhet i Midt-Norge.

 Vi er fornøyd med å få denne jobben. Det er en fin mulighet til å etablere oss her i Trøndelag, et område hvor det vil skje mye spennende aktivitet i tiden som kommer. Peab har både bygg-, fundamentering- og asfaltvirksomhet i Midt-Norge. Da er det naturlig at vi også kommer hit med anleggsvirksomheten vår, sier anleggsdirektør Thorbjørn Eng.

Totalentreprise
Oppdraget er en totalentreprise, og oppstart av anleggsarbeidene skjer ved påsketider. Peab skal bygge ca 2,6 kilometer ny firefelts E6 og 1,5 kilometer med lokalveier. I tillegg 2 kilometer gang- og sykkelvei i området og fire bruer. Det skal også etableres et planskiltkryss med tilhørende ramper.

Den nye parsellen skal etter planen åpnes for trafikk høsten 2013.

Solid kompetanse
I disse dager ansettes nye medarbeidere, samtidig som det blir et samarbeid med Peab i Sverige.

 I Sverige er det vanlig med totalentrepriser og vi vil benytte denne kompetansen i dette prosjektet, som skal gjennomføres i samarbeid med Peab Anlegg i Sverige. Det er positivt at vi kan utnytte kompetansen som konsernet har bygd opp gjennom flere år i Sverige, sier Eng.

Ønsker Peab velkommen
– Vi ønsker Peab velkommen til Trøndelag og gleder oss til å starte samarbeidet, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen. Han ser positivt på Peabs erfaringer med totalentrepriser.

Den nye strekningen av E6 fra Havnekrysset til Kvithammar åpnes for trafikk høsten 2013. Den sørligste strekningen av ny E6 forbi Stjørdal (fra Værnes til Havnekrysset) åpnet november 2011.

For mer informasjon, kontakt:

Line Fredriksen
Peab Norge AS
Direktør komm./samfunnskontakt
Mobil:  47 913 62 254
Besøksadresse: Sørkedalsveien 150 A, 0754 Oslo
Postadresse: Postboks 2909 Solli, 0230 Oslo
Sentralbord: 47 23 30 30 00 Faks: 47 23 30 30 01

 

Om oss

Peab er et bygge- og anleggsselskap.Vår overordnede idé er kvalitet i alle ledd i byggeprosessen.Gjennom å tenke nytt og kreativt i kombinasjon med gode håndverkskunnskaper, skal vi gjøre kundens interesser til våre og derved alltid bygge for fremtiden.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker