Peab leverer ny sykkelbro i Heggedal

Peab Anlegg skal montere en spesialdesignet sykkelbro over Heggedal togstasjon. Verdien på prosjektet er 24 millioner kroner.

Distriktssjef Ivar Roland er stolt over at Peab Anlegg for andre gang har vunnet frem i en anbudsrunde for Jernbaneverket.

– Dette prosjektet passer godt inn i jobben vi allerede har fått med å fornye jernbanestasjonene på Spikkestad og i Heggedal, sier han.

Transporteres fra Tsjekkia

Sykkelbroen er en spesialdesignet glass- og stålkonstruksjon som strekker seg over 60 meter. Broen transporteres fra Tsjekkia i seksjoner, for siden å bli montert på Heggedal stasjon. Kontraktssum er 24 MNOK.

Peab har også ansvaret for moderniseringsarbeidene på Heggedal og Spikkestad togstasjon - en kontrakt som utgjør i overkant av 124 MNOK.

Jernbaneverket ønsker at entreprenørene de velger skal ta et større, helhetlig ansvar for oppgaven, har utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen i Jernbaneverket tidligere uttalt. Derfor inkluderte de også ansvaret for alle jernbanetekniske arbeider som spor, kontaktledninger og tele i prosjektet.

For mer informasjon, kontakt:

Line Fredriksen
Peab AS
Direktør komm./samfunnskontakt
Mobil:  47 913 62 254
Besøksadresse: Sørkedalsveien 150 A, 0754 Oslo
Postadresse: Postboks 2909 Solli, 0230 Oslo
Sentralbord: 47 23 30 30 00 Faks: 47 23 30 30 01

Om oss

Peab er et bygge- og anleggsselskap.Vår overordnede idé er kvalitet i alle ledd i byggeprosessen.Gjennom å tenke nytt og kreativt i kombinasjon med gode håndverkskunnskaper, skal vi gjøre kundens interesser til våre og derved alltid bygge for fremtiden.

Dokumenter og linker