Peab med intensjonsavtale om oppkjøp av K. Nordang

Peab og K. Nordang har undertegnet en intensjonsavtale hvor planen er at Peab skal kjøpe 90,1 prosent av aksjene i K. Nordang. Målet er endelig avtale innen 1. juni 2011.

K. Nordang AS er lokalisert med kontorer på Stranda og i Ålesund i Møre og Romsdal og er et av de ledende entreprenørselskapene i regionen. De utfører i tillegg kran og montasjearbeider i hele Sør-Norge. K. Nordang utfører alle entrepriseformer innenfor offentlig og privat sektor og har stått for mange kjente bygg i regionen. K. Nordang har en årlig omsetning større enn 300 MNOK og 84 faste medarbeidere.

K. Nordang ble etablert i 1978.

- Intensjonsavtalen med K. Nordang er et resultat av Peabs overordnede vekststrategi i Norge, sier adm dir Petter Moe i Peab Norge. –Vi har en uttalt ambisjon om å bli landsdekkende, og K. Nordang er et solid selskap som vil sørge for at Peab får sitt første fotfeste også på Vestlandet. Selskapet er veldrevet og har en spennende prosjektportefølje, samtidig som vi har sammenfallende verdigrunnlag, sier Petter Moe.

- Vi velger å bli en del av Peab fordi vi anser selskapet som en langsiktig, solid og industriell eier som kan tilføre organisasjonen kapasitet og kompetanse, sier adm dir i K. Nordang Kjetil Nordang. Vi gleder oss veldig til å utvikle selskapet videre sammen med en solid aktør som Peab, sier Kjetil Nordang.

Avtalen er inngått med forutsetningene om en virksomhetsgjennomgang av K Nordang, en såkalt due diligence, og konkurransemyndighetenes godkjennelse.

For mer informasjon, kontakt:

Line Fredriksen
Peab Norge AS
Direktør komm./samfunnskontakt
Mobil:  +47 913 62 254

Kjetil Nordang
K. Nordang AS
Adm dir
Mobil: +47 908 67 000

Om oss

Peab er et bygge- og anleggsselskap.Vår overordnede idé er kvalitet i alle ledd i byggeprosessen.Gjennom å tenke nytt og kreativt i kombinasjon med gode håndverkskunnskaper, skal vi gjøre kundens interesser til våre og derved alltid bygge for fremtiden.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker