Peab ny hovedsponsor for Norges Friidrettsforbund

Peab og Norges Friidrettsforbund har inngått avtale som gjør Peab til ungdomssponsor for norsk friidrett i fem år framover.

Sentralt i avtalen står Peab som ny hovedsponsor for de regionale ungdomslekene og samlinger i tilknytning til lekene, samt navnesponsor på ungdomsmesterskapet, som nå vil hete Peab-lekene.

Sponsorengasjementet er rettet mot ungdom, og skal bidra til økt rekruttering og positiv utvikling av norsk friidrett, samt positiv profilering av Peab og økt rekruttering for Peab. Avtalen gjelder for fem år fra 2013-2017 og Peab blir eksklusiv samarbeidspartner innen entreprenørbransjen.

– Vi er stolte av å kunne inngå et sponsorsamarbeid med Norges Friidrettsforbund. Det er et forbund som driver godt og systematisk, med en seriøs og ordentlig satsing på barn og unge. Vi håper å kunne bidra til å legge forholdene enda bedre til rette for barne- og ungdomsidrett i Norge. NFIF har sammenfallende verdigrunnlag med Peab og vår visjon om å bli Nordens samfunnsbygger passer godt med friidrettsforbundets ambisjoner og arbeid. Vi ser mange muligheter for å jobbe sammen om felles tiltak som støtter opp under vår visjon, sier adm dir Petter Moe i Peab.

Gleden over det nye samarbeidet er gjensidig, og generalsekretær i Norges Friidrettsforbund Kjetil Hildeskor mener Peabs engasjement rundt idretten er en ekstra stor fordel.

– Vi er veldig glade for å få med Peab på laget, og har stor tro på at dette blir positivt for begge parter. Samarbeidet med Peab vil gi oss muskler for å drive et godt arbeid for barn og ungdom. Det som nå blir Peab-lekene gir ungdom minner med tanke på det sosiale i tillegg til selve idretten, sier Hildeskor.

For mer informasjon, kontakt:

Line Fredriksen
Peab AS
direktør komm./samfunnskontakt
Mobil:  47 913 62 254
Besøksadresse: Sørkedalsveien 150 A, 0754 Oslo
Postadresse: Postboks 93 Røa, 0701 Oslo
Tlf sentralbord: 09099 Fax: 47 23 30 30 01

Om Peab

Peab er et av Nordens ledende entreprenørselskaper med virksomhet i Sverige, Finland og Norge. Selskapet har en årlig omsetning på ca. 45 milliarder SEK og har 14 000 ansatte. Selskapet er børsnotert i Sverige. Peab ble etablert i Norge i 1995 og driver virksomhet innen bygg, anlegg, eiendomsutvikling og industri. Markedsområdet er konsentrert på Østlandet, i Trøndelag, på Nordvestlandet og i Nord-Norge.

Om oss

Peab er et bygge- og anleggsselskap.Vår overordnede idé er kvalitet i alle ledd i byggeprosessen.Gjennom å tenke nytt og kreativt i kombinasjon med gode håndverkskunnskaper, skal vi gjøre kundens interesser til våre og derved alltid bygge for fremtiden.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker