Peabs årsresultat 2012

Overskudd, men svakere driftsresultat for Peab i 2012.

På mange måter var 2012 et utfordrende år for Peab, med høy produksjonstakt og samtidig en altfor svak lønnsomhet. Dessuten har etterspørselen på det nordiske markedet avtatt i løpet av andre halvår. Vårt hovedfokus er å løse lønnsomhetsutfordringene innen forretningsområdet Bygg, og fortsette gjennomgangen av konsernets kostnader, sier Peabs konsernsjef Jan Johansson.

  • Operativ nettoomsetning: 45 997 MSEK (44 015)
  • Operativt driftsresultat: 1 002 MSEK (1 483)
  • Driftsresultatet er belastet med nedskrivninger på totalt 675 MSEK
  • Resultat per aksje: 2,47 (3,26)
  • Ordreinngang: 38 743 MSEK (37 986)
  • Ordrereserven for Bygg og Anlegg: 28 056 MSEK (28 378)
  • Sterk kontantstrøm i fjerde kvartal
  • Styret foreslår en utdeling på 1,60 kroner (2,10) per aksje, hvilket motsvarer 65 prosent (66) av årets resultat

For mer informasjon, kontakt:

Line Fredriksen
Peab AS
direktør komm./samfunnskontakt
Mobil:  47 913 62 254
Besøksadresse: Sørkedalsveien 150 A, 0754 Oslo
Postadresse: Postboks 93 Røa, 0701 Oslo
Tlf sentralbord: 09099 Fax: 47 23 30 30 01

Om Peab

Peab er et av Nordens ledende entreprenørselskaper med virksomhet i Sverige, Finland og Norge. Selskapet har en årlig omsetning på over 40 milliarder SEK og har ca 15 000 ansatte. Selskapet er børsnotert i Sverige. Peab ble etablert i Norge i 1995 og driver virksomhet innen bygg, anlegg, eiendomsutvikling og industri. Markedsområdet er konsentrert på Østlandet, i Trøndelag, på Nordvestlandet og i Nord-Norge.

Om oss

Peab er et bygge- og anleggsselskap.Vår overordnede idé er kvalitet i alle ledd i byggeprosessen.Gjennom å tenke nytt og kreativt i kombinasjon med gode håndverkskunnskaper, skal vi gjøre kundens interesser til våre og derved alltid bygge for fremtiden.

Multimedia

Multimedia