Peabs delårsrapport januar – juni 2013

Report this content

– I løpet av andre kvartal 2013 har vi intensivert arbeidet med å forbedre lønnsomheten i Peab. Vi gjennomfører nå et omfattende handlingsprogram der vi effektiviserer virksomheten, fremfor alt gjennom en gjennomgripende omorganisering av forretningsområdet Bygg. Målet er å skape en regional og mer lokal organisasjon med fokus på kunder, medarbeiderutvikling og effektiv produksjon, sier Peabs VD og konsernsjef Jesper Göransson.

  • Jesper Göransson ansatt som VD og konsernsjef
  • Omfattende handlingsprogram for økt lønnsomhet. Årlige besparelser per år forventes å bli 350 Mkr
  • Engangskostnader inklusive verdikorrigeringer på -920 Mkr belastes driftsresultatet i andre kvartal. I tilsvarende periode i 2012 ble det foretatt prosjektnedskrivninger på -425 Mkr
  • Engangskostnaden kommer ikke å tas med i grunnlaget for forslag til utbytte for 2013
  • Operativ nettoomsetning: 19 534 Mkr (21 495)
  • Operativt driftsresultat: -478 Mkr (217)
  • Resultat per aksje: -1,39 kr (0,36)
  • Ordreinngangen første halvår: 18 789 Mkr (20 968)
  • Ordrereserven for Bygg og Anlegg: 30 591 Mkr, sammenlignet med 28 056 Mkr ved utgangen av 2012

For mer informasjon, kontakt:

Jesper Göransson, VD Peab +46 733 371013
Gösta Sjöström, informasjonssjef Peab +46 733 371010

Om Peab

Peab er et av Nordens ledende entreprenørselskaper med virksomhet i Sverige, Finland og Norge. Selskapet har en årlig omsetning på ca. 45 milliarder SEK og har 14 000 ansatte. Selskapet er børsnotert i Sverige. Peab ble etablert i Norge i 1995 og driver virksomhet innen bygg, anlegg, eiendomsutvikling og industri. Markedsområdet er konsentrert på Østlandet, i Trøndelag, på Nordvestlandet og i Nord-Norge.