Peabs første kvartalsrapport i 2013

Lave renter og et gjenvunnet investeringsbehov gir gode forutsetninger for et langsiktig og stabilt byggmarked i Norden.

Utdrag fra rapporten:

  • Operativ nettoomsetning: 9 210 MSEK (9 868).
  • Operativt driftsresultat: 70 MSEK (144).
  • Resultat per aksje: 0,22 (0,27).
  • Ordreinngangen i første kvartal: 8 848 MSEK (13 200). I sammenliknende periode inngår ordresummen for Mall of Scandinavia med 3 500 MSEK.
  • Ordrereserven for Bygg og Anlegg: 28 815 MSEK, sammenliknet med 28 056 MSEK ved utgangen av 2012.
  • Jesper Göransson ble utnevnt til VD og fungerende konsernsjef.

– Det første kvartalet er alltid sesongmessig svakt for bygg- og anleggsvirksomhet i Norden. Med lave renter og et gjenvunnet investeringsbehov finns likevel gode forutsetninger for et langsiktig og stabilt byggmarked i Norden. Vi intensiverer nå arbeidet med å forbedre lønnsomheten innenfor forretningsområdet Bygg og vi har fortsatt kostnader og kapitalbindning høyt oppe på vår agenda, sier Peabs VD Jesper Göransson i en kommentar.

Les hele rapporten: Delårsrapport Peab januari-mars 2013

For mer informasjon, kontakt:

Jesper Göransson, VD Peab, tel +46 431 89 338
Gösta Sjöström, informasjonssjef Peab, tel +46 733 37 1010

Om Peab

Peab er et av Nordens ledende entreprenørselskaper med virksomhet i Sverige, Finland og Norge. Selskapet har en årlig omsetning på ca. 45 milliarder SEK og har 14 000 ansatte. Selskapet er børsnotert i Sverige. Peab ble etablert i Norge i 1995 og driver virksomhet innen bygg, anlegg, eiendomsutvikling og industri. Markedsområdet er konsentrert på Østlandet, i Trøndelag, på Nordvestlandet og i Nord-Norge.

Om oss

Peab er et bygge- og anleggsselskap.Vår overordnede idé er kvalitet i alle ledd i byggeprosessen.Gjennom å tenke nytt og kreativt i kombinasjon med gode håndverkskunnskaper, skal vi gjøre kundens interesser til våre og derved alltid bygge for fremtiden.

Dokumenter og linker