Peabs kvartalsrapport januar - september 2013

Peabs løpende virksomhet har hatt en stabil utvikling gjennom tredje kvartal i 2013.

– Tredje kvartal har vært preget av arbeidet med å implementere det omfattende handlingsprogrammet som ble besluttet i august. Målet er å skape en kostnadseffektiv organisasjon basert på lokalt entreprenørskap. Programmet går som planlagt, og ny organisasjon vil være på plass fra årsskiftet. Den løpende virksomheten har hatt en stabil utvikling gjennom tredje kvartal, sier Peabs konsernsjef Jesper Göransson (bildet) i en kommentar.

Utdrag fra rapporten:

  • Operativ nettoomsetning: 30 153 MSEK (32 434).
  • Operativt driftsresultat: 36 MSEK (705).
  • Engangskostnader på -920 MSEK er belastet driftsresultatet i andre kvartal. I løpet av andre kvartal 2012 ble det foretatt prosjektnedskrivninger på -425 MSEK.
  • Resultat per aksje: -0,24 (1,46)
  • Ordreinngangen i perioden: 26 947 MSEK (30 270).
  • Ordrereserven for Bygg og Anlegg: 30 515 MSEK, sammenliknet med 28 056 MSEK ved utgangen av 2012.
  • Omfattende handlingsprogram for økt lønnsomhet går i henhold til planen

 

For mer informasjon, kontakt:

Gösta Sjöstrøm
Informationschef Peab Sverige AB
Tlf: +46 733 371010

gosta.sjostrom@peab.se

Om Peab

Peab er et av Nordens ledende entreprenørselskaper med virksomhet i Sverige, Finland og Norge. Selskapet har en årlig omsetning på ca. 45 milliarder SEK og har 14 000 ansatte. Selskapet er børsnotert i Sverige. Peab ble etablert i Norge i 1995 og driver virksomhet innen bygg, anlegg, eiendomsutvikling og industri. Markedsområdet er konsentrert på Østlandet, i Trøndelag, på Nordvestlandet og i Nord-Norge.

Multimedia

Multimedia