Peabs oppkjøp av Terje Hansen godkjent

Peab har som tidligere meddelt kjøpt 65 prosent av aksjene i Terje Hansen AS. Konkurransetilsynet har nå godkjent kjøpet og Peab har fra 22. august overtatt aksjemajoriteten i Terje Hansen AS.

Terje Hansen har 45 ansatte og omsatte i 2010 for 144 MNOK.

Selskapet leverer og legger asfalt i hele østlandsområdet med basis i to asfaltverk i henholdsvis Sørum og Ullensaker kommune. Terje Hansen leverer alle typer asfaltdekker på veier, flyplasser, parkeringsplasser, tennisbaner, gårdsplasser, industritomter, kunstisbaner m.m. De har 40 års erfaring fra asfaltarbeider, og i løpet av disse årene har selskapet vokst fra en liten gründerbedrift til en ledende leverandør for Østlandet med to moderne produksjonsanlegg og en stor stab med flinke fagfolk.

Terje Hansen er en familiebedrift med lang erfaring og gode relasjoner i Østlandsområdet. Sunn drift og faglig kompetanse har vært bærende elementer i deres virke. De har tilholdssted på Frogner på Romerike.

Peabs ambisjon er å videreutvikle virksomheten til en større og sterkere asfalt-aktør på Østlandet.

Peab ønsker Terje Hansen AS velkommen.

For mer informasjon, kontakt:

Line Fredriksen
Peab Norge AS
Direktør komm./samfunnskontakt
Mobil:  47 913 62 254
Besøksadresse: Sørkedalsveien 148, 0754 Oslo
Postadresse: Postboks 2909 Solli, 0230 Oslo
Sentralbord: 47 23 30 30 00 Faks: 47 23 30 30 01

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker