Petter Moe slutter som administrerende direktør i Peab AS

Report this content

Peab konsern har besluttet å endre struktur innen forretningsområde Bygg Norden til en mer direkte styringsform. Dette innebærer at norske operative enheter (regioner) nå vil rapportere direkte til forretningsområde Bygg Norden.

En slik organisering er ikke forenelig med den stillingen Petter Moe har innehatt, som administrerende direktør. Det er derfor inngått enighet om at Petter Moe fratrer sin stilling og slutter i Peab.

Petter Moe startet i Peab den 01.01.11, og har i 2,5 år sørget for en strategisk omstilling og etablering av et nytt fundament i Peabs norske byggvirksomhet.

Peab takker med dette Petter Moe for sitt engasjement og den jobben han har gjort, og ønsker ham lykke til videre.

To regioner i Norge
Byggvirksomheten i Norge kommer heretter til å drives gjennom to regioner, Bygg Øst og Bygg Nord. Jon Andersen blir adm dir i Bygg Øst og vil lede regionen i samarbeid med John Ivar Mejlænder-Larsen, som blir viseadm dir. Regionen vil bestå av Bygg Øst og Bygg Oslo. Peab AS videreføres som selskap i region Øst. Arild Østgård fortsetter som adm dir i Bjørn Bygg og vil i samarbeid med Kjetil Nordang lede Bygg Nord, som vil bestå av Bygg Nord og Bygg Nordvest. Kjetil Nordang fortsetter som adm dir i K. Nordang. Bjørn Bygg og K. Nordang videreføres som egne AS i region Nord, Telemark Vestfold Entreprenør videreføres som eget AS i Bygg Øst. Peab Eiendomsutvikling fortsetter som eget AS.

Virksomhetsområdene Anlegg og Industri berøres ikke av organisasjonsendringen.

For mer informasjon, kontakt:

Line Fredriksen
Peab AS
direktør komm./samfunnskontakt
Mobil:  47 913 62 254
Besøksadresse: Sørkedalsveien 150 A, 0754 Oslo
Postadresse: Postboks 93 Røa, 0701 Oslo
Tlf sentralbord: 09099 Fax: 47 23 30 30 01

Om Peab

Peab er et av Nordens ledende entreprenørselskaper med virksomhet i Sverige, Finland og Norge. Selskapet har en årlig omsetning på ca. 45 milliarder SEK og har 14 000 ansatte. Selskapet er børsnotert i Sverige. Peab ble etablert i Norge i 1995 og driver virksomhet innen bygg, anlegg, eiendomsutvikling og industri. Markedsområdet er konsentrert på Østlandet, i Trøndelag, på Nordvestlandet og i Nord-Norge.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker