Positivt første halvår for Peab

Høy aktivitet og effektivisering har preget første halvår for Peab i Norge.

  • Operativ nettomsetning: 21.495 MSEK (19.890)
  • Operativt driftsresultat: 217 (520)
  • Prosjektnedskrivinger belastet andre kvartal: 425 MSEK
  • Resultat per aksje før utspredning: 0,36 kr (1,06)
  • Ordreinngang i løpet av første halvår: 20.968 MSEK (21.333)
  • Ordrereserve Bygg og Anlegg: 31.145 MSEK (31.515)

 I løpet av første halvår 2012 har vi hatt høy aktivitet innen nesten alle områder. Det er kun innen boligsegmentet at etterspørselen er lav, selv om det er stort behov for boliger. Vår sterke markedsposisjon, et bredt produkttilbud og høyt kundefokus gjør at vi har en stabil plattform for utvikling og langsiktig forbedring i lønnsomheten, selv i et svakere marked, sier Peabs konsernsjef Jan Johansson i en kommentar.

 Første halvår har vært preget av effektivisering og god aktivitet i Norge. Markedet oppleves fortsatt som relativt godt, men likevel krevende og variabelt. Vi har fått et godt fotfeste i de delene av landet hvor vi har etablert ny virksomhet, noe som vil være med på å danne grunnlag for lønnsom vekst i fremtiden, sier adm dir Petter Moe i Peab i Norge.

For mer informasjon, kontakt:

Line Fredriksen
Peab AS
direktør komm./samfunnskontakt
Mobil:  47 913 62 254
Besøksadresse: Sørkedalsveien 150 A, 0754 Oslo
Postadresse: Postboks 93 Røa, 0701 Oslo
Tlf sentralbord: 09099 Fax: 47 23 30 30 01

Om Peab

Peab er et av Nordens ledende entreprenørselskaper med virksomhet i Sverige, Finland og Norge. Selskapet har en årlig omsetning på over 40 milliarder SEK og har ca 15 000 ansatte. Selskapet er børsnotert i Sverige. Peab ble etablert i Norge i 1995 og driver virksomhet innen bygg, anlegg, eiendomsutvikling og industri. Markedsområdet er konsentrert på Østlandet, i Trøndelag, på Nordvestlandet og i Nord-Norge.

Multimedia

Multimedia