PRESISERING TIL ARTIKKEL I DAGENS NÆRINGSLIV

Dagens Næringsliv har 28. august en artikkel som omhandler Peabs forsikringspraksis ved skader på Rolfsbukta-prosjektet. Artikkelen antyder at Peab urettmessig har forsøkt å få underentreprenørenes forsikringsselskap til å ta regningene for utbedring av feil i prosjektet.

PRESSEMELDING FRA PEAB, 29. AUGUST 2008

I den forbindelse vil Peab presisere at våre kontraktsvilkår overfor underentreprenører er i samsvar med Norsk Standard. Dette innebærer bl.a. at alle underentreprenører skal ha egen ansvarsforsikring og tingskadeforsikring der byggherre og Peab er medforsikret.Det er ikke riktig at Peab har bedt noen uten ansvar påta seg skyld for skader som har oppstått, og dermed bruke sin ansvarsforsikring.Peab benytter Trygg Hansa som hovedforsikringsselskap, og vi har fulgt deres retningslinjer og rådført oss med dem gjennom hele prosessen i Rolfsbukta. Peabs dialog med underentreprenørene ved oppståtte skader er håndtert i henhold til Trygg Hansas anbefalinger og pålegg.Kontaktperson:

Line Fredriksen, Kommunikasjonsdirektør Peab, tlf 913 62 254, e-mail: line.fredriksen@peab.no