Ragnar Reitan skal lede Nordisk Fundamentering AS

Ragnar Reitan (44) er ansatt som administrerende direktør for Nordisk Fundamentering AS (NFT).

Nordisk Fundamentering består av industriselskapene NSP og Smefa, som fusjonerte 1. januar 2012. Etter fusjonen er selskapet den største fundamenteringsentreprenøren i Norge.

Ragnar Reitan har etter 20 år i AF Gruppen takket ja til å lede NFT. De siste seks årene har han vært avdelingsdirektør for Olje og gass i AF Gruppen. De siste to årene har han også ledet deler av AF Gruppens satsing mot offshore-industrien. Gjennom karrieren har han i hovedsak jobbet på landbaserte prosjekter, primært knyttet til landanlegg for olje og gass. Han har blant annet vært arbeidsleder, KS/HMS-leder, kontraktsleder, prosjektleder og avdelingsdirektør, og har erfaringer fra arbeid i mange både utenlandske og norske arbeidsfellesskap.

– Jeg takket ja til stillingen fordi det virker veldig spennende å få muligheten til å lede videreutviklingen av Nordisk Fundamentering med avdelingene NSP og Smefa. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede NFT, og ikke minst til å bli kjent med de menneskene jeg skal jobbe med fremover, sier Reitan.

Han starter i sin nye jobb senest 1. april 2013.

Fakta Nordisk Fundamentering AS

  • Nordisk Fundamentering AS (NFT AS) er et heleid datterselskap av Peab.
  • Selskapet består av industriselskapene NSP og Smefa som fusjonerte 1. januar 2012.

For mer informasjon, kontakt:

Line Fredriksen
Peab AS
direktør komm./samfunnskontakt
Mobil:  47 913 62 254
Besøksadresse: Sørkedalsveien 150 A, 0754 Oslo
Postadresse: Postboks 93 Røa, 0701 Oslo
Tlf sentralbord: 09099 Fax: 47 23 30 30 01

Om Peab

Peab er et av Nordens ledende entreprenørselskaper med virksomhet i Sverige, Finland og Norge. Selskapet har en årlig omsetning på over 40 milliarder SEK og har ca 15 000 ansatte. Selskapet er børsnotert i Sverige. Peab ble etablert i Norge i 1995 og driver virksomhet innen bygg, anlegg, eiendomsutvikling og industri. Markedsområdet er konsentrert på Østlandet, i Trøndelag, på Nordvestlandet og i Nord-Norge.

Om oss

Peab er et bygge- og anleggsselskap.Vår overordnede idé er kvalitet i alle ledd i byggeprosessen.Gjennom å tenke nytt og kreativt i kombinasjon med gode håndverkskunnskaper, skal vi gjøre kundens interesser til våre og derved alltid bygge for fremtiden.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker