Svenske Peab-ungdommer på Utøya-dugnad

Elever ved Peabs svenske yrkesfagskole Peabskolan renoverer i disse dager skolestua på Utøya.Elevene Tim Amort (19) og Mattias Reinfeldt (18) arbeider inne i bygget. De skal bytte ut kjøkkenet og alle innvendige dører. Begge forteller at det har vært en annerledes opplevelse å komme til Utøya.

– Vi har lest om det som skjedde her i aviser og sett nyhetsreportasjer på tv. Men når vi kom hit ble det plutselig så ekte og virkelig. Det setter tanker og følelser i sving. Jeg syns det er stort å få være med på å pusse opp skolestua, og å gjøre en innsats her på øya, sier Tim.

Stor dugnadsånd

Tredjeårs tømrerelever på Peabskolan i Ängelholm i Sør-Sverige skal bo og jobbe på Utøya i de kommende ukene. Totalt skal 21 elever være med på å renovere skolestua. De er delt inn i fire grupper, som reiser over grensa for å jobbe på øya i en uke hver. Lærer Jojje Levin (60) forteller at ungdommene ivrer for å bidra til gjenoppbygging av Utøya.

– Så mange som 21 av 34 ville være med da vi spurte om vi skulle reise til Utøya for å jobbe. Egentlig hadde vi planlagt å jobbe her i én uke, men når så mange ønsket å bidra måtte vi utvide planene, sier han.

En utrolig fin gjeng

Ahmed Zed (21), Tommy Troedsson (18) og David Nguyen (19) arbeider på fasaden av skolestua. De har byttet ut noen bord i kledningen, og gitt sydveggen et strøk maling. Lærer Jojje gir instruksjoner, følger med når guttene arbeider, og svarer pedagogisk på spørsmål underveis. Guttene arbeider med et smil om munnen, men alvoret er ikke langt unna.

– I starten var det litt vanskelig å være her. Jeg kjente et ubehag av alle tanker som kom. Men etter hvert har jeg klart å slappe mer av. Mye fordi det en utrolig fin gjeng jeg er her sammen med, sier Ahmed. Tommy sier seg enig.

– Selv om det er rart å være her, føles det også godt. Alle bidrar, og ingen setter seg ned for å slappe av. Vi samarbeider, tar i et tak og hjelper hverandre. Og så har vi med Jojje, som er en fantastisk lærer, forteller Tommy.


Fakta om Peabskolan

  • Peabskolan er en privat videregående skole med bygg- og anleggsfag.
  • Skolen har eksistert siden 2006 og finnes i dag på fem steder i Sverige.
  • Totalt antall elever i Peabskolan er ca. 440.
  • Elevene kan utdanne seg til tømrer, murer, anleggsarbeider og betongarbeider.
  • Skolen tar også inn elever som ikke har karaktergrunnlag for å komme inn på offentlig videregående skole i Sverige.
  • Halvparten av skoletiden tilbringer elevene i praksis på et av Peabs bygg- eller anleggsprosjekter.

Peabs samfunnsansvar og gjenoppbygging av Utøya

Peab har siden høsten 2011 vært i dialog med AUF om et samarbeid i etterkant av hendelsene 22. juli på Utøya, og ivaretar byggelederansvaret i samarbeid med AUF.
Peab vil i samarbeid med AUF gjenoppbygge og ruste opp bygningsmassen, samt utbedre andre fasiliteter på Utøya. Peabskolan bidrar i dette arbeidet.

For mer informasjon, kontakt:

Line Fredriksen
Peab AS
direktør komm./samfunnskontakt
Mobil:  47 913 62 254
Besøksadresse: Sørkedalsveien 150 A, 0754 Oslo
Postadresse: Postboks 93 Røa, 0701 Oslo
Tlf sentralbord: 09099 Fax: 47 23 30 30 01

Om Peab

Peab er et av Nordens ledende entreprenørselskaper med virksomhet i Sverige, Finland og Norge. Selskapet har en årlig omsetning på ca. 45 milliarder SEK og har 14 000 ansatte. Selskapet er børsnotert i Sverige. Peab ble etablert i Norge i 1995 og driver virksomhet innen bygg, anlegg, eiendomsutvikling og industri. Markedsområdet er konsentrert på Østlandet, i Trøndelag, på Nordvestlandet og i Nord-Norge.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker