PRESENTASJON AV 4. KVARTAL 2008Vedlagt følger presentasjonsmateriale fra Petrolia Drillings presentasjon av 4. kvartal 2008 i dag.


Bergen, 19. februar 2009

Dokumenter og linker