- Pulveriserer demensbehandlingen


Alzheimer-pasienter inn i årelang behandlingskø:
- Pulveriserer demensbehandlingen

Myndighetene vil ikke lenger at fastlegen skal ha ansvaret for medisinsk behandling av demenspasienter. Pasientene skal bli avhengig av time hos spesialist for at de skal få den eneste medisintypen med dokumentert effekt mot sykdommen. Det betyr at svært få vil få denne behandlingen fordi spesialistmangelen på området er prekær. – Dette er en pulverisering av demensbehandlingen, sier direktør for samfunnskontakt dr. Grethe Aasved i Pfizer.

LYSAKER, 1. NOVEMBER 2006: I dag kan pasienter med Alzheimers demens gå til sin fastlege for å få medisiner som bremser sykdommen. Jo raskere pasienten kommer til behandling, jo gunstigere er det med tanke på å utsette sykdomsforløpet. Myndighetene vil nå at pasienter med Alzheimers demens må dra til spesialist for å få medisiner. Det betyr i praksis at svært mange pasienter ikke vil få denne behandlingen.

- I Sogn og Fjordane og i Finnmark finnes det overhodet ikke spesialister på området. I samtlige fylker er det mange hundre – i tre av fylkene tusen – demenspasienter per spesialist. Tatt i betraktning alle de andre oppgavene slike spesialister også skal ta seg av, blir situasjonen uholdbar for demenspasientene og deres pårørende, sier direktør for samfunnskontakt dr. Grethe Aasved i Pfizer.

- Myndighetene sier at alle som trenger medisinen skal få den, men konsekvensene av forslaget gjør at dette blir en utopi fordi spesialistmangelen er prekær. Forslaget betyr kort og godt at behandlingstilbudet vil avhenge av hvor i landet du bor, sier Aasved.

I går ble det hevdet i NRK Dagsnytt at verdens mest brukte Alzheimer-medisin, Aricept, har ”tvilsom effekt”, og at dette er bakgrunnen for at myndighetene nå vil gjøre tilgangen til medisinen vanskeligere og gjennom dette spare 50 millioner kroner.

- Utspillet blir stilt i et merkelig lys når vi vet at effekten av Aricept er meget godt dokumentert i hele verden. I Norge har Statens legemiddelverk så sent som i fjor konstatert at medisinen bør brukes nettopp fordi den har effekt. Det er ikke kommet noen nyere studier som viser det motsatte. Ny forskning viser derimot at flere pasienter enn de som får tilbudet i dag kan ha nytte av Aricept, sier Aasved.

Aricept er blitt brukt av mer enn fire millioner pasienter over hele verden. Nye studier viser at medisinene minsker belastningen på pårørende samtidig som de utsetter tiden til innleggelse på sykehjem.
- Alle andre vestlige land investerer i bruken av Aricept. Dersom myndighetene gjennomfører det de har tenkt, går Norge motsatt vei, konkluderer hun.


For ytterligere informasjon, kontakt
direktør for samfunnskontakt dr. Grethe Aasved, mobil 91692808

Vedlegg: Oversikt over spesialistdekningen i fylkene i forhold til antall pasienter.
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no
Nedenstående filer kan lastes ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=311727&fn=wkr0010.doc Oversikt over spesialistdekningen i fylkene i forhold til antall pasienter.

Om oss

Om Pfizer Pfizer er verdens største legemiddelselskap. Vi ønsker å være en samarbeidspartner for pasienter, kunder, kolleger, investorer og forretningsforbindelser, og en troverdig samfunnsaktør. Pfizer er verdens største legemiddelselskap. Hovedkvarteret er i New York på Manhattan, og har på verdensbasis om lag 100 000 ansatte. Pfizer er representert i 150 land og har produksjonsanlegg i flere av disse, også i Europa. HistorieChas. Pfizer Co. Inc. ble opprinnelig dannet av to tyske immigranter i Brooklyn, New York i 1849. I et beskjedent fabrikklokale startet de produksjon av sitronsyre, som lenge var et av selskapets store produkter. Kjennskap til fermenteringsprosesser brakte Pfizer over i den farmasøytiske industrien. (Fermenter: stoffer som utløser eller påskynder kjemiske prosesser.) I 1942 ble det for første gang gjennomført industriell fremstilling av penicillin, og Terramycin var det første produktet i utvikling og produksjon av Pfizer i 1950. I 1959 ble selskapet etablert i Norge, og i 2000 kjøpte Pfizer selskapet Warner Lambert. I 2002 kjøpte Pfizer Pharmacia, noe som forsterket selskapets posisjon som verdens største innen produksjon, salg og utvikling av legemidler. Forretningsidé Pfizer ønsker å være en partner for bedre helse for pasienter, kunder, kolleger, investorer og forretningsforbindelser, og en viktig samfunnsaktør. Pfizer arbeider kontinuerlig for å utvikle bedre behandlingsmetoder for å forebygge og behandle sykdom. ForskningPfizer bruker mest penger av alle legemiddelselskap på forskning og utvikling av nye legemidler. I år forventer Pfizer på verdensbasis å bruke mer enn 50 milliarder norske kroner til slike formål. Pfizer i NorgePfizer har som Norges største legemiddelfirma en viktig rolle både innen forebygging av sykdom og behandling av pasienter. Pfizer arbeider for at norske pasienter skal få tilgang til de beste medisinene tidligst mulig, og at pasienter og helsevesen skal få informasjon om det nyeste innen forskning og medikamentell behandling. Pfizer startet sin virksomhet i Norge i 1959. Vi er i dag drøye to hundre ansatte som arbeider med informasjon, markedsføring, salg og forskning. Dokumentasjonen som er benyttet for registrering av flere av våre preparater baserer seg på kliniske undersøkelser hvor også norske leger og pasienter deltar. Pfizer Norge brukte om lag 75 millioner kroner på forskning i 2005. Partner for bedre helseVi ønsker å bli sett på som en samarbeidspartner i norsk helsevesen. Selv om vi som en kommersiell aktør selvsagt må jobbe for en fornuftig avkastning på våre investeringer, er vi oss bevisst vårt ansvar overfor pasienter, helsevesen og myndigheter. For å bli tatt på alvor, er det viktig at både vår og legemiddelindustriens troverdighet styrkes. Ikke minst er det viktig at det aldri stilles tvil om hvorvidt legens valg av medisiner til pasientene er kun faglig fundert.

Dokumenter og linker