Frykt riks


Pressemelding:Nordmenn frykter at helsevesenet svikter i alderdommen

(Oslo, 27. april 2007) Sju av ti nordmenn er ikke trygge på at det offentlige helsevesenet vil gi dem god pleie i alderdommen. Over halvparten frykter at den medisinske behandlingen de mottar når de blir gamle ikke vil være tilfredsstillende.
- Kvaliteten på behandling og pleie av eldre berører alle aldersgrupper, Det er alvorlig at frykten for alderdommen er så utbredt, sier Dr. Grethe Aasved, direktør for samfunnskontakt i Pfizer.

Nordmenn viser en betydelig mistillit til den medisinske behandlingen man forventer å få når man blir eldre, og dette skjer mens vi er på vei inn i eldrebølgen for alvor.
- At eldrebølgen innbærer en stor utfordring for helsesektoren er kjent, men ikke i hvor stor grad dette påvirker folks forventinger og livskvalitet allerede lenge før man definerer seg som gammel, sier Aasved.

Funnene fremkommer i den årlige Pfizerundersøkelsen der 4000 nordmenn i hele landet svarer på spørsmål om egen helse og forholdet til helsevesenet. Undersøkelsen er gjennomført av Norstat på oppdrag for Pfizer.

Frykten for dårlig eldreomsorg er sterk også i yngre aldersgrupper, 61 prosent av befolkningen under 30 år bekymrer seg for dårlig pleie i alderdommen. Kvinner frykter både sviktende omsorg og mangelfull medisinsk behandling i høyere grad enn menn.

-Kvinnene bekymrer seg mest for alderdommen. Mindre enn en tredel av norske kvinner har høy tillit til det medisinske tilbudet når de blir eldre. Kvinner lever lengst og har tradisjonelt mer omsorgsansvar i familien. Frykten for sviktende omsorg og behandling i alderdommen rammer derfor særlig kvinnene, kommenterer Grethe Aasved, direktør for samfunnskontakt i Pfizer Norge.
Det er ikke bare dårlig eldreomsorg som bekymrer nordmenn. 47 prosent er redde for å bli rammet av sykdom eller skade. Kreft er den sykdommen vi frykter mest; 58 prosent rangerer kreft som den lidelsen de frykter mest.
Enda større er frykten for at våre nærmeste skal bli utsatt for alvorlig sykdom eller skade. Bare siden i fjor har tallet på dem som frykter for sine nærmeste økt fra 67 prosent til 79 prosent. I Oslo har tallet økt med hele 20 prosent, fra 56 prosent i 2006 til 76 prosent i 2007.
- Det positive i dette er at det reflekterer omtanke for våre nærmeste, men det er vanskelig å forstå hvorfor denne bekymringen er økende. Det er få trusler som øker. Imidlertid ser vi i økende grad at børs-språket vinner terreng i helsepolitikken, og det stilles strenge økonomiske krav til helseforetakene. Fokus i helsedebattene er ofte trusler om nedleggelse av behandlingstilbud på grunn av trang økonomi. Det er ikke så vanskelig å forstå at folk da frykter at familien ikke får god nok behandling dersom man skulle rammes av sykdom eller skade, sier Grethe Aasved.
Pfizerundersøkelsen er en nasjonal spørreundersøkelse i et representativt utvalg av befolkningen. Den gjennomføres årlig for å rapportere tilstand og måle svingninger i helse-Norge. 4000 personer har deltatt gjennom telefonintervjuer utført av Norstat. Spørsmålene er utviklet og testet i samarbeid med Norstat, etter de metodene SSB anbefaler for sine egne spørreskjemaer.

For mer informasjon om undersøkelsen kontakt:
Hans Petter Strifeldt, kommunikasjonssjef i Pfizer AS,
Mobil: 994 80 650
E-post: hanspetter.strifeldt@pfizer.com


Pfizer er Norges og verdens største farmasøytiske selskap. Helt siden etableringen i 1849 har Pfizer arbeidet med å finne nye og bedre medisiner mot sykdommer og tilstander som er dødelige eller reduserer vår livskvalitet. I dag tilbyr Pfizer mer enn 160 ulike medisiner mot en lang rekke sykdommer, og mer enn 100 nye er under utvikling. Hvert år bruker vi mer enn 50 milliarder kroner på forskning og utvikling av ny behandling mot blant annet kreft, hjerte-karsykdommer, hiv/aids, nevrologiske, urologiske og psykiske lidelser.

------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Cision http://newsroom.cision.com
Nedenstående filer kan lastes ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=23911&lang=NO

Om oss

Om Pfizer Pfizer er verdens største legemiddelselskap. Vi ønsker å være en samarbeidspartner for pasienter, kunder, kolleger, investorer og forretningsforbindelser, og en troverdig samfunnsaktør. Pfizer er verdens største legemiddelselskap. Hovedkvarteret er i New York på Manhattan, og har på verdensbasis om lag 100 000 ansatte. Pfizer er representert i 150 land og har produksjonsanlegg i flere av disse, også i Europa. HistorieChas. Pfizer Co. Inc. ble opprinnelig dannet av to tyske immigranter i Brooklyn, New York i 1849. I et beskjedent fabrikklokale startet de produksjon av sitronsyre, som lenge var et av selskapets store produkter. Kjennskap til fermenteringsprosesser brakte Pfizer over i den farmasøytiske industrien. (Fermenter: stoffer som utløser eller påskynder kjemiske prosesser.) I 1942 ble det for første gang gjennomført industriell fremstilling av penicillin, og Terramycin var det første produktet i utvikling og produksjon av Pfizer i 1950. I 1959 ble selskapet etablert i Norge, og i 2000 kjøpte Pfizer selskapet Warner Lambert. I 2002 kjøpte Pfizer Pharmacia, noe som forsterket selskapets posisjon som verdens største innen produksjon, salg og utvikling av legemidler. Forretningsidé Pfizer ønsker å være en partner for bedre helse for pasienter, kunder, kolleger, investorer og forretningsforbindelser, og en viktig samfunnsaktør. Pfizer arbeider kontinuerlig for å utvikle bedre behandlingsmetoder for å forebygge og behandle sykdom. ForskningPfizer bruker mest penger av alle legemiddelselskap på forskning og utvikling av nye legemidler. I år forventer Pfizer på verdensbasis å bruke mer enn 50 milliarder norske kroner til slike formål. Pfizer i NorgePfizer har som Norges største legemiddelfirma en viktig rolle både innen forebygging av sykdom og behandling av pasienter. Pfizer arbeider for at norske pasienter skal få tilgang til de beste medisinene tidligst mulig, og at pasienter og helsevesen skal få informasjon om det nyeste innen forskning og medikamentell behandling. Pfizer startet sin virksomhet i Norge i 1959. Vi er i dag drøye to hundre ansatte som arbeider med informasjon, markedsføring, salg og forskning. Dokumentasjonen som er benyttet for registrering av flere av våre preparater baserer seg på kliniske undersøkelser hvor også norske leger og pasienter deltar. Pfizer Norge brukte om lag 75 millioner kroner på forskning i 2005. Partner for bedre helseVi ønsker å bli sett på som en samarbeidspartner i norsk helsevesen. Selv om vi som en kommersiell aktør selvsagt må jobbe for en fornuftig avkastning på våre investeringer, er vi oss bevisst vårt ansvar overfor pasienter, helsevesen og myndigheter. For å bli tatt på alvor, er det viktig at både vår og legemiddelindustriens troverdighet styrkes. Ikke minst er det viktig at det aldri stilles tvil om hvorvidt legens valg av medisiner til pasientene er kun faglig fundert.

Multimedia

Multimedia