Oslo har minst tillit til offentlige sykehus


Pressemelding:Oslo har minst tillit til offentlige sykehus

(Oslo, 30. mars 2007) Kun 35 prosent av beboerne i Oslo har tillit til de offentlige sykehusene. Dette er lavest i landet og hele ti prosent bak landsgjennomsnittet.
Funnene fremkommer i den årlige Pfizerundersøkelsen der 4000 nordmenn i hele landet svarer på spørsmål om egen helse og forholdet til helsevesenet. Undersøkelsen er gjennomført av Norstat på oppdrag for Pfizer.

Sisteplassen deles med to andre østlandsfylker, Akershus og Østfold. Tilliten til offentlige sykehus er størst i Aust-Agder.

- Det er alvorlig at helseforetakene har så liten tillit i befolkningen. - Økonomi- og markedsspråket har overtatt helsedebattene og fortrengt begrepene folk forbinder med helsevesenets kjernevirksomhet, som er å forebygge, helbrede og lindre sykdom. At helsevesenet ensidig blir sett på som en utgift og ikke en investering gjør det vanskeligere for folk å stole på at landets helsepolitikere setter hensynet til helsen deres først, sier dr. Grethe Aasved, direktør for samfunnskontakt i Pfizer.

Den helseaktøren som nyter desidert minst tillit i befolkningen er helsepolitikerne, som kun har to prosent av befolkningen bak seg. Fastlegene er den aktøren befolkningen har mest lit til, men også de opplever fall i tilliten fra i fjor, fra 67 til 64 prosent. For sykepleierne går det imidlertid i motsatt retning, de har opplevd en økning på sju prosent det siste året, fra 39 til 46 prosent.
- Fastleger og sykepleiere er de store tillitsvinnerne fordi de møter pasientene ansikt til ansikt og representerer trygghet og nærhet. De utgjør dermed en kontrast til dem som styrer helsevesenet, konkluderer Aasved.

Nordmenn stiller seg i tillegg tvilende til at det norske helsevesenet tåler sammenligning med omverdenen. Så mye som 34 prosent av befolkningen tror ikke vi i Norge mottar behandling som er i tråd med internasjonal standard, og 27 prosent er utrygge på om de har fått tilfredsstillende medisinsk behandling av norsk helsevesen.
Pfizerundersøkelsen er en nasjonal spørreundersøkelse med et representativt utvalg av befolkningen. Den gjennomføres årlig for å rapportere tilstand og måle svingninger i helse-Norge. 4000 personer har deltatt gjennom telefonintervjuer utført av Norstat. Spørsmålene er utviklet og testet i samarbeid med Norstat, etter de metodene SSB anbefaler for sine egne spørreskjemaer.

For mer informasjon om undersøkelsen kontakt:
Grethe Aasved, direktør for samfunnskontakt Pfizer AS,
Mobil: 916 92 808
E-post: grethe.aasved@pfizer.com

Hans Petter Strifeldt, informasjonssjef i Pfizer AS,
Mobil: 994 80 650
E-post: hanspetter.strifeldt@pfizer.com


Pfizer er Norges og verdens største farmasøytiske selskap. Helt siden etableringen i 1849 har Pfizer arbeidet med å finne nye og bedre medisiner mot sykdommer og tilstander som er dødelige eller reduserer vår livskvalitet. I dag tilbyr Pfizer mer enn 160 ulike medisiner mot en lang rekke sykdommer, og mer enn 100 nye er under utvikling. Hvert år bruker vi mer enn 50 milliarder kroner på forskning og utvikling av ny behandling mot blant annet kreft, hjerte-karsykdommer, hiv/aids, nevrologiske, urologiske og psykiske lidelser.

------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no
Nedenstående filer kan lastes ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=22690&lang=NO Graf – fylkesvis oversikt – tillit off. sykehus

Om oss

Om Pfizer Pfizer er verdens største legemiddelselskap. Vi ønsker å være en samarbeidspartner for pasienter, kunder, kolleger, investorer og forretningsforbindelser, og en troverdig samfunnsaktør. Pfizer er verdens største legemiddelselskap. Hovedkvarteret er i New York på Manhattan, og har på verdensbasis om lag 100 000 ansatte. Pfizer er representert i 150 land og har produksjonsanlegg i flere av disse, også i Europa. HistorieChas. Pfizer Co. Inc. ble opprinnelig dannet av to tyske immigranter i Brooklyn, New York i 1849. I et beskjedent fabrikklokale startet de produksjon av sitronsyre, som lenge var et av selskapets store produkter. Kjennskap til fermenteringsprosesser brakte Pfizer over i den farmasøytiske industrien. (Fermenter: stoffer som utløser eller påskynder kjemiske prosesser.) I 1942 ble det for første gang gjennomført industriell fremstilling av penicillin, og Terramycin var det første produktet i utvikling og produksjon av Pfizer i 1950. I 1959 ble selskapet etablert i Norge, og i 2000 kjøpte Pfizer selskapet Warner Lambert. I 2002 kjøpte Pfizer Pharmacia, noe som forsterket selskapets posisjon som verdens største innen produksjon, salg og utvikling av legemidler. Forretningsidé Pfizer ønsker å være en partner for bedre helse for pasienter, kunder, kolleger, investorer og forretningsforbindelser, og en viktig samfunnsaktør. Pfizer arbeider kontinuerlig for å utvikle bedre behandlingsmetoder for å forebygge og behandle sykdom. ForskningPfizer bruker mest penger av alle legemiddelselskap på forskning og utvikling av nye legemidler. I år forventer Pfizer på verdensbasis å bruke mer enn 50 milliarder norske kroner til slike formål. Pfizer i NorgePfizer har som Norges største legemiddelfirma en viktig rolle både innen forebygging av sykdom og behandling av pasienter. Pfizer arbeider for at norske pasienter skal få tilgang til de beste medisinene tidligst mulig, og at pasienter og helsevesen skal få informasjon om det nyeste innen forskning og medikamentell behandling. Pfizer startet sin virksomhet i Norge i 1959. Vi er i dag drøye to hundre ansatte som arbeider med informasjon, markedsføring, salg og forskning. Dokumentasjonen som er benyttet for registrering av flere av våre preparater baserer seg på kliniske undersøkelser hvor også norske leger og pasienter deltar. Pfizer Norge brukte om lag 75 millioner kroner på forskning i 2005. Partner for bedre helseVi ønsker å bli sett på som en samarbeidspartner i norsk helsevesen. Selv om vi som en kommersiell aktør selvsagt må jobbe for en fornuftig avkastning på våre investeringer, er vi oss bevisst vårt ansvar overfor pasienter, helsevesen og myndigheter. For å bli tatt på alvor, er det viktig at både vår og legemiddelindustriens troverdighet styrkes. Ikke minst er det viktig at det aldri stilles tvil om hvorvidt legens valg av medisiner til pasientene er kun faglig fundert.

Multimedia

Multimedia