Stor nedgang i interessen for psykisk helse i Nord-Trøndelag


PressemeldingStor nedgang i interessen for psykisk helse i Nord-Trøndelag

(Oslo, 7. mai 2007) Fire prosent av nordtrønderne ville ha satt psykisk helse høyt på dagsorden dersom de kunne være helseminister for en dag. Oppslutningen om psykiatrien har dalt fra 11 til fire prosent på bare ett år.
Funnene fremkommer i den årlige Pfizerundersøkelsen der 4000 nordmenn i hele landet svarer på spørsmål om egen helse og forholdet til helsevesenet. Undersøkelsen er gjennomført av Norstat på oppdrag for Pfizer.
I undersøkelsen får befolkningen rangere hvilke temaer de ville sette høyt på agendaen, dersom de var helseminister for en dag. Fire prosent tilslutning til psykisk helse plasserer Nord-Trøndelag nest nederst på listen. Nedgangen på sju prosent er representativ for resten av landet.
- Behovet for økt innsats innen forebygging og behandling av psykiske lidelser er større enn noensinne. Det er bekymringsfullt at politikeres og befolkningens oppmerksomhet på dette området har tapt seg så radikalt, sier dr. Grethe Aasved, direktør for samfunnskontakt i Pfizer.
Mens 13 prosent av befolkningen i Norge ville satt psykisk helse på dagsorden om de var helseminister for en dag i fjor, er det kun 6 prosent som ville gjort det samme i år. Størst har nedgangen vært i Nordland, der tallet har sunket fra 14 til 2 prosent. Nedgangen har vært minst i Møre og Romsdal.
Deltagerne i undersøkelsen ble også spurt hva de opplever som den største helseutfordringen i Norge de neste ti årene. Da svarer nordmenn:

1. Overvekt (20 prosent)
2. Eldreomsorg (18 prosent)
3. Kreft (10 prosent)
4. Psykiatri (9 prosent)
5. Hjerte- og karsykdommer (4 prosent)


Undersøkelsen viser at myndighetene når befolkningen ved å sette dagsorden med kampanjer og nyheter. De tre siste helseministrene har skapt synlighet rundt røyking, psykiatri og nå kosthold. Samtidig viser Pfizerundersøkelsen at helsepolitikerne har lav tillit i befolkningen.

- Det kan skyldes at synliggjøringen av viktige helsepolitiske temaer ikke følges godt nok opp i konkret handling, sier Grethe Aasved. - Eksempelvis burde både tiltak for røykeslutt og reduksjon av overvekt få betydelig mer støtte fra myndighetene. Dette er investeringer i forebygging, som i et samfunnsperspektiv blir meget rimelig sett i forhold til de utgiftene man får på et senere tidspunkt til behandling av sykdommer som følge av røyking og overvekt.

Psykiatri prioriteres høyest blant de som tjener mest, 10 prosent av de som tjener 900.000 til en million kroner vil prioritere psykiatri, mens fem prosent av de som tjener mellom 400.000 og 500.000 kroner ville gjort det samme.
Pfizerundersøkelsen er en nasjonal spørreundersøkelse i et representativt utvalg av befolkningen. Den gjennomføres årlig for å rapportere tilstand og måle svingninger i helse-Norge. 4000 personer har deltatt gjennom telefonintervjuer utført av Norstat. Spørsmålene er utviklet og testet i samarbeid med Norstat, etter de metodene SSB anbefaler for sine egne spørreskjemaer.

For mer informasjon om undersøkelsen kontakt:
Dr. Grethe Aasved, direktør for samfunnskontakt Pfizer AS,
Mobil: 916 92 808
E-post: grethe.aasved@pfizer.com

Hans Petter Strifeldt, kommunikasjonssjef i Pfizer AS,
Mobil: 994 80 650
E-post: hanspetter.strifeldt@pfizer.com


Pfizer er Norges og verdens største farmasøytiske selskap. Helt siden etableringen i 1849 har Pfizer arbeidet med å finne nye og bedre medisiner mot sykdommer og tilstander som er dødelige eller reduserer vår livskvalitet. I dag tilbyr Pfizer mer enn 160 ulike medisiner mot en lang rekke sykdommer, og mer enn 100 nye er under utvikling. Hvert år bruker vi mer enn 50 milliarder kroner på forskning og utvikling av ny behandling mot blant annet kreft, hjerte-karsykdommer, hiv/aids, nevrologiske, urologiske og psykiske lidelser.


------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Cision http://newsroom.cision.com
Nedenstående filer kan lastes ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=24178&lang=NO

Om oss

Om Pfizer Pfizer er verdens største legemiddelselskap. Vi ønsker å være en samarbeidspartner for pasienter, kunder, kolleger, investorer og forretningsforbindelser, og en troverdig samfunnsaktør. Pfizer er verdens største legemiddelselskap. Hovedkvarteret er i New York på Manhattan, og har på verdensbasis om lag 100 000 ansatte. Pfizer er representert i 150 land og har produksjonsanlegg i flere av disse, også i Europa. HistorieChas. Pfizer Co. Inc. ble opprinnelig dannet av to tyske immigranter i Brooklyn, New York i 1849. I et beskjedent fabrikklokale startet de produksjon av sitronsyre, som lenge var et av selskapets store produkter. Kjennskap til fermenteringsprosesser brakte Pfizer over i den farmasøytiske industrien. (Fermenter: stoffer som utløser eller påskynder kjemiske prosesser.) I 1942 ble det for første gang gjennomført industriell fremstilling av penicillin, og Terramycin var det første produktet i utvikling og produksjon av Pfizer i 1950. I 1959 ble selskapet etablert i Norge, og i 2000 kjøpte Pfizer selskapet Warner Lambert. I 2002 kjøpte Pfizer Pharmacia, noe som forsterket selskapets posisjon som verdens største innen produksjon, salg og utvikling av legemidler. Forretningsidé Pfizer ønsker å være en partner for bedre helse for pasienter, kunder, kolleger, investorer og forretningsforbindelser, og en viktig samfunnsaktør. Pfizer arbeider kontinuerlig for å utvikle bedre behandlingsmetoder for å forebygge og behandle sykdom. ForskningPfizer bruker mest penger av alle legemiddelselskap på forskning og utvikling av nye legemidler. I år forventer Pfizer på verdensbasis å bruke mer enn 50 milliarder norske kroner til slike formål. Pfizer i NorgePfizer har som Norges største legemiddelfirma en viktig rolle både innen forebygging av sykdom og behandling av pasienter. Pfizer arbeider for at norske pasienter skal få tilgang til de beste medisinene tidligst mulig, og at pasienter og helsevesen skal få informasjon om det nyeste innen forskning og medikamentell behandling. Pfizer startet sin virksomhet i Norge i 1959. Vi er i dag drøye to hundre ansatte som arbeider med informasjon, markedsføring, salg og forskning. Dokumentasjonen som er benyttet for registrering av flere av våre preparater baserer seg på kliniske undersøkelser hvor også norske leger og pasienter deltar. Pfizer Norge brukte om lag 75 millioner kroner på forskning i 2005. Partner for bedre helseVi ønsker å bli sett på som en samarbeidspartner i norsk helsevesen. Selv om vi som en kommersiell aktør selvsagt må jobbe for en fornuftig avkastning på våre investeringer, er vi oss bevisst vårt ansvar overfor pasienter, helsevesen og myndigheter. For å bli tatt på alvor, er det viktig at både vår og legemiddelindustriens troverdighet styrkes. Ikke minst er det viktig at det aldri stilles tvil om hvorvidt legens valg av medisiner til pasientene er kun faglig fundert.

Multimedia

Multimedia