Frukten skal redde folket

Pressemelding:

Frukten skal redde folket

(Oslo, 22. april 2008) Sju av ti nordmenn tror billigere frukt og grønt er veien til et sunnere liv. Nesten like mange mener billigere eller gratis trening er redningen. Bedre økonomi og bedre informasjon rangerer lavt på listen over hva vi tror vil hjelpe oss å ta vare på helsen vår.
Funnene fremkommer i den årlige Pfizerundersøkelsen der 4000 nordmenn i hele landet svarer på spørsmål om egen helse og forholdet til helsevesenet. Undersøkelsen er gjennomført av Norstat på oppdrag for Pfizer.
- Det er interessant å konstatere at befolkningen i så stor grad enes om hvilke tiltak som må iverksettes for å bedre folkehelsen, sier Håvard Selby Ebbestad, administrerende direktør i Pfizer Norge. – Disse funnene er ikke minst interessante for politikerne å ta med seg i debattene om moms på matvarer og på treningssentra.

Alder og stadium i livet har stor betydning for hva vi tror vil hjelpe oss til en sunnere tilværelse. Gjennomgående er det at jo eldre vi blir, desto mindre tror vi på tiltak i det hele tatt. Mens 82 prosent av unge under 30 år tror på billigere frukt og grønnsaker, tror kun 65 prosent av dem over 50 på det. Aldersgruppen 30-40 år skiller seg ut i det de mener at mer tilgjengelig tid vil være helsebringende, hele 79 prosent i gruppen tror på tiltaket.
- Unge voksne merker tidsklemma på kroppen, og karrierer, småbarn og sosiale forpliktelser kan bidra til at disse ikke føler de klarer å ta godt nok vare på egen helse, sier Ebbestad. – I aldersgruppen under 30 er penger til sunn mat og dyre treningsformer et problem, mens for 30-40-åringer er det rett og slett tiden som ikke strekker til.
Partipolitisk tilhørighet har mye å si når folket skal rangere disse tiltakene. Eksempelvis mener 26 prosent av dem som stemmer Krf at bedre økonomi vil være en viktig faktor, mens hele 45 prosent av Frps velgere mener det samme. Blant Sps velgere tror kun 51 prosent at frukt- og grøntpriser har noe å si, mens 59 prosent mener at billigere eller gratis trening vil hjelpe.
Inntekt og utdannelse er også av betydning, blant dem med husstandsinntekt under 300 000 kr tror 79 prosent at billigere frukt og grønt hjelper, mens hos familier som tjener over 900 000 kr er dette tallet 65 prosent. Jo høyere utdannelse du har, desto mer verdsetter du tanken på bedre tid til å ta vare på helsen din.
-Det er ikke overraskende at en familie med inntekt på nær en million ikke er så opptatt av kostnadene på maten som en familie med svært lav inntekt. Det interessante er at hele befolkningen uavhengig av alder, inntekt, utdannelse og politisk tilhørighet setter priskutt på sunne varer og rimeligere tilgang på riktig trening aller øverst på listen, avslutter Ebbestad.

For mer informasjon om undersøkelsen kontakt:
Vibeke Aabyholm, prosjektleder i Pfizer AS,
Mobil: 992 85 978
E-post: vibeke.aabyholm@pfizer.com


Pfizerundersøkelsen er en nasjonal spørreundersøkelse med et representativt utvalg av befolkningen. Den gjennomføres årlig for å rapportere tilstand og måle svingninger i helse-Norge. 4000 personer har deltatt gjennom telefonintervjuer utført av Norstat. Spørsmålene er utviklet og testet i samarbeid med Norstat, etter de metodene SSB anbefaler for sine egne spørreskjemaer.

Pfizer er Norges og verdens største farmasøytiske selskap. Helt siden etableringen i 1849 har Pfizer arbeidet med å finne nye og bedre medisiner mot sykdommer og tilstander som er dødelige eller reduserer vår livskvalitet. I dag tilbyr Pfizer mer enn 160 ulike medisiner mot en lang rekke sykdommer, og mer enn 100 nye er under utvikling. Hvert år bruker vi mer enn 50 milliarder kroner på forskning og utvikling av ny behandling mot blant annet kreft, hjerte-karsykdommer, hiv/aids, nevrologiske, urologiske og psykiske lidelser.

Dokumenter og linker