Liten tillit til landets helsepolitikere

(Oslo, 28. april 2008) Seks av ti nordmenn mener politikerne i Norge ikke tar landets helseutfordringer på alvor. Tilliten til aktørene i helse-Norge er svært ulikt fordelt, bare seks prosent av befolkningen har tillit til helsepolitikere, mens 70 prosent har tillit til fastlegen.

Funnene fremkommer i den årlige Pfizerundersøkelsen der 4000 nordmenn i hele landet svarer på spørsmål om egen helse og forholdet til helsevesenet. Undersøkelsen er gjennomført av Norstat på oppdrag for Pfizer.
- For to år siden sa 50 prosent av oss at vi ikke trodde politikerne tar helseutfordringene på alvor. Tallet har økt til 61 prosent på bare to år, det er en betydelig forverring, påpeker administrerende direktør Håvard Selby Ebbestad i Pfizer Norge.
– Forklaringen kan ligge i at helsedebatten har snudd fra å omhandle folks ve og vel til å bli en debatt om kroner og øre, kommenter Ebbestad.

Mistilliten øker med alderen. Mens 46 prosent av unge under 30 år ikke tror politikerne tar helseutfordringene alvorlig, påstår hele 67 prosent av folk over 50 år det samme.

Partipolitisk finner vi tilsvarende store sprik. Blant velgerne til SV, Ap og Sp har henholdsvis 47 prosent, 51 prosent og 59 prosent liten tro på at politikerne tar landets helseutfordringer på alvor. I den andre enden finner vi at 80 prosent av Frps velgere ikke har tillit, og 63 prosent av høyrevelgerne.

På spørsmål om hvilke aktører vi har tillit til i helse-Norge, svarer kun seks prosent at de har stor eller svært stor tillit til helsepolitikerne. Dette er en liten økning fra fjoråret, men vi ser samtidig at tilliten øker til alle aktører. Fastlegene vinner for tredje år på rad med 71 prosents oppslutning i befolkningen. Sykepleierne og apotekene har hatt den beste utviklingen de siste tre årene, nærmere seks av ti nordmenn har nå høy tillit til sykepleierne mot under fire av ti i 2006.
- Dette er gledelige tall for fastlegene, sykepleierne og apotekene, sier Håvard Selby Ebbestad.
- Tallene er forståelige. Disse aktørene møter pasienten ansikt til ansikt, de gir støtte og faglige råd til den enkelte. Landets helsepolitikere arbeider med å tegne det store bildet, og enkeltmennesker føler seg lett usynlige og ubetydelige i den sammenheng, sier han.

For mer informasjon om undersøkelsen kontakt:
Hans Petter Strifeldt, kommunikasjonssjef i Pfizer AS,
Mobil: 994 80 650
E-post: hanspetter.strifeldt@pfizer.com


Pfizerundersøkelsen er en nasjonal spørreundersøkelse med et representativt utvalg av befolkningen. Den gjennomføres årlig for å rapportere tilstand og måle svingninger i helse-Norge. 4000 personer har deltatt gjennom telefonintervjuer utført av Norstat. Spørsmålene er utviklet og testet i samarbeid med Norstat, etter de metodene SSB anbefaler for sine egne spørreskjemaer.


Pfizer er Norges og verdens største farmasøytiske selskap. Helt siden etableringen i 1849 har Pfizer arbeidet med å finne nye og bedre medisiner mot sykdommer og tilstander som er dødelige eller reduserer vår livskvalitet. I dag tilbyr Pfizer mer enn 160 ulike medisiner mot en lang rekke sykdommer, og mer enn 100 nye er under utvikling. Hvert år bruker vi mer enn 50 milliarder kroner på forskning og utvikling av ny behandling mot blant annet kreft, hjerte-karsykdommer, hiv/aids, nevrologiske, urologiske og psykiske lidelser.

Dokumenter og linker