Pressemelding: Nordmenn frykter alderdommen

(Oslo, 14. april 2008) Sju av ti nordmenn frykter at de vil få dårlig pleie av det offentlige i alderdommen. Fem av ti er redde for at den medisinske behandlingen ikke vil være tilfredsstillende når de blir gamle. 63 prosent av befolkningen oppgir at deres største frykt i forbindelse med alderdommen er å bli pleietrengende.
Funnene fremkommer i den årlige Pfizerundersøkelsen der 4000 nordmenn i hele landet svarer på spørsmål om egen helse og forholdet til helsevesenet. Undersøkelsen er gjennomført av Norstat på oppdrag for Pfizer.
- Det er trist å konstatere at befolkningen i så stor grad frykter alderdommen, og at denne tendensen er økende, sier Håvard Selby Ebbestad, administrerende direktør i Pfizer Norge.

De tre siste årene viser undersøkelsen en svak økning i mistroen til den offentlige pleien som venter oss når vi blir gamle.
Undersøkelsen avslører også store forskjeller i befolkningen. Kvinner frykter alderdommen mer enn menn, både når det gjelder sykdommer, dårlig medisinsk behandling og dårlig pleie. Mens 63 prosent av mennene frykter dårlig pleie, oppgir 74 prosent av kvinnene at de gjør det.
Inntekt og utdanning har også stor betydning, jo høyere inntekt og utdanning vi har, desto mindre tillit har vi til at det offentlige vil ta godt vare på oss når vi blir gamle.
Hvilket parti vi stemmer spiller også en stor rolle. Hele 80 prosent av Frp-velgere er redde for dårlig pleie i alderdommen, og 75 prosent av Høyre-velgere er det, mens 59 prosent av Senterpartivelgerne, og 60 prosent av SV- velgerne er utrygge på pleien. Blant Aps velgere føler 61 prosent seg utrygge.

Mennesker med lav inntekt og utdanning har størst tillit til at de vil bli godt ivaretatt når de blir gamle. Paradoksalt nok er det den samme gruppen som i størst grad ønsker at private skal ta over eldreomsorgen, 35 prosent av gruppen med grunnskole som høyeste utdanning mener private aktører er best skikket, mens andelen blant folk med lang universitetsutdanning kun er 18 prosent.

- Høyt utdannede mener tilsynelatende at eldreomsorg er et offentlig ansvar, men at det offentlige omsorgsapparatet gjør en altfor dårlig jobb. Dette er viktige tilbakemeldinger til et helsevesen som åpenbart ikke leverer i folkets øyne, sier Ebbestad.
Nest etter det å bli pleietrengende, er det seniliteten folket frykter når de blir gamle. Denne frykten øker klart med alderen, 56 prosent av nordmenn over 50 frykter det å bli senil, mot 40 prosent av de under 30. De yngre er i større grad enn eldre redde for ensomhet i alderdommen.
-Frykten for senilitet eller demens er forståelig. Sykdommen er vanskelig både for pasient og pårørende. En del oppfatter tilbudet til denne gruppen mangelfullt, noe som kan forsterke frykten. I dag finnes det ingen ting som kan stanse sykdommen, men det finnes likevel behandlingstilbud som kan hjelpe disse pasientene og deres pårørende, sier Ebbestad.For mer informasjon om undersøkelsen kontakt:
Hans Petter Strifeldt, kommunikasjonssjef i Pfizer AS,
Mobil: 994 80 650
E-post: hanspetter.strifeldt@pfizer.com


Pfizerundersøkelsen er en nasjonal spørreundersøkelse med et representativt utvalg av befolkningen. Den gjennomføres årlig for å rapportere tilstand og måle svingninger i helse-Norge. 4000 personer har deltatt gjennom telefonintervjuer utført av Norstat. Spørsmålene er utviklet og testet i samarbeid med Norstat, etter de metodene SSB anbefaler for sine egne spørreskjemaer.

Pfizer er Norges og verdens største farmasøytiske selskap. Helt siden etableringen i 1849 har Pfizer arbeidet med å finne nye og bedre medisiner mot sykdommer og tilstander som er dødelige eller reduserer vår livskvalitet. I dag tilbyr Pfizer mer enn 160 ulike medisiner mot en lang rekke sykdommer, og mer enn 100 nye er under utvikling. Hvert år bruker vi mer enn 50 milliarder kroner på forskning og utvikling av ny behandling mot blant annet kreft, hjerte-karsykdommer, hiv/aids, nevrologiske, urologiske og psykiske lidelser.

Dokumenter og linker