Aksjene i Photocure noteres på Oslo Børs
Børsnoteringen etterfølger en vellykket offentlig emisjon av 2,3 millioner aksjer som tilfører selskapet NOK 356,5 millioner før noteringsavgifter og kostnader forbundet med emisjonen. Emisjonen var priset til NOK 155 per aksje (se separat pressemelding datert 22. mai 2000). Aksjekapitalutvidelsen er registrert i Foretaksregisteret og i Verdipapirsentralen (VPS).

Abonner