Årsresultatpresentasjon for 2000I forbindelse med offentliggjøringen, vil selskapet avholde en presentasjon i Shippingklubben i Oslo samme dag kl. 0815. Presentasjonen vil samtidig bli vist på internett TV (”live”) på iMarkedet.no. For å se presentasjonen på internett, besøkes www.imarkedet.no.

PhotoCure vil fra kl. 0800 onsdag 14. februar gjøre presentasjonen i Powerpoint format tilgjengelig på vår hjemmeside www.photocure.com.


Oslo 13. februar 2001

PhotoCure ASA er et norsk farmasøytisk selskap opprettet i 1993. PhotoCure ASA skal utvikle og markedsføre legemidler og medisinsk utstyr for fotodynamisk behandling og diagnose av kreft og forstadier til kreft. Basis for selskapets produkter er patentsøkt teknologi fremkommet ved forskning ved Det Norske Radiumhospital, Oslo. PhotoCure har innlevert to søknader om markedsføringstillatelse i Europa for Metvix® for henholdsvis hudkreft (basalcelle karsinom uegnet for tradisjonell behandling) og forstadier til hudkreft (aktinisk keratose, AK). PhotoCure’s andre farmasøytiske produkt, Hexvix®, utprøves nå i klinisk fase II for blærekreftdiagnostikk.For ytterligere informasjon, kontakt

PhotoCure ASA
Hoffsveien 48
0377 Oslo
Att. Vidar Hansson, adm. direktør

www.photocure.com

Telefon: +47 22 06 22 10
Telefax: +47 22 06 22 18
E-post: vh@photocure.no

Abonner