Cevira(TM) viser positive resultater i behandling av forstadier til livmorhalskreft

Seks måneders interim resultater ble presentert på internasjonalt møte om livmorhalskreft


Oslo, 17.november 2008 - Photocure presenterte positive 6 måneders resultater fra en fase I/II studie med Cevira(TM) på den internasjonale gynekologikonferansen EUROGIN 2008. Photocure utvikler Cevira(TM) til fotodynamisk behandling (PDT) av forstadier til kreft på livmorhalsen (CIN) forårsaket av vedvarende infeksjon med humant papilloma virus (HPV).


Kliniske resultater fra 35 pasienter behandlet i Oslo viste at behandlingen var vellykket i 73% av pasientene med moderate celleforandringer (CIN2), verifisert ved normal biopsi (histologi) og celleprøve (cytologi) etter 6 måneder. 38% av pasientene med alvorlige celleforandringer (CIN3) responderte positivt på Cevira behandlingen.


I 87% av pasientene som gjennomførte en vellykket behandlet for forstadier til kreft, forsvant også HPV infeksjonen. Behandlingen ble godt tolerert uten å skade livmorhalsen.


HPV infeksjon i skjeden og på livmorhalsen er svært vanlig hos kvinner. Det er 70-80% sannsynlighet for at kvinner gjennom et helt liv utvikler HPV infeksjon med høyest risiko i alderen mellom 20 og 25 år. Utvikling av kreftforstadier er avhengig av virus type og varighet av HPV infeksjonen. Lokal kirurgi er dagens standardbehandling, men dette medfører økt risiko for komplikasjoner som blødning, infeksjon, arrdannelse og for tidlige fødsler ved senere graviditeter. Det er derfor et medisinsk behov for en ikke-kirurgisk behandling av forstadier til kreft på livmorhalsen.


I studien blir effekten av Cevira undersøkt i kvinner med celleforandringer på livmorhalsen som et alternativ til kirurgi. Studien har 92 pasienter inkludert ved Hannover universitetssykehus i Tyskland og Ullevål universitetssykehus i Norge. Alle pasientene vil følges opp i 12 måneder.


Professor Dr. Peter Hillemanns, sjef for gynekologisk avdeling ved Hannover universitetssykehus og hovedutprøver, kommenterer: "Standard behandling av pasienter med forstadier til livmorhalskreft er lokal kirurgi. Hovedproblemet med denne prosedyren er at det gir en betydelig ødeleggelse av normalt vev som gir arrdannelse og kan gi svekkelse av livmorhalsen med for tidlige fødsler og lav fødselsvekt. Fotodynamisk behandling med Cevira representerer en ny lovende ikke-kirurgisk prosedyre med minimale bivirkninger som bare ødelegger sykt vev og lett kan utføres poliklinisk."


Kjetil Hestdal, administrerende direktør i Photocure, sier "De første resultatene i denne studien viser en klar medisinsk fordel med Cevira ved behandling av forstadier til livmorhalskreft, særlig i pasienter med moderate celleforandringer. Den nye prosedyren har potensialet til å behandle disse kreftforstadiene effektivt, men uten risikoen for permanent skade på livmorhalsen slik som ved kirurgi. Vi ser frem til den endelige rapporten fra denne studien og andre undersøkelser som kan bekrefte de lovende resultatene. Dette gir verdifulle data i utviklingen av en optimal behandling for pasienter med celleforandringer på livmorhalsen."
For ytterligere informasjon, kontakt:
 
Administrerende direktør Kjetil Hestdal
E-post: kh@photocure.no
Mobil: +47 913 19 535
Telefon: +47 22 06 22 10
 
Finansdirektør Christian Fekete
E-post: cf@photocure.no
Mobil: +47 916 42 938
Telefon: +47 22 06 22 10
 
www.photocure.no
 
Photocure ASA er et norsk farmasøytisk selskap registrert på Oslo Børs. Selskapet utvikler og selger legemidler og medisinsk utstyr for fotodynamisk behandling og diagnostisering av kreft.
 
Photocure har to egenutviklede farmasøytiske produkter på markedet: Metvix®, for behandling av solskadet hud og visse typer hudkreft, og Hexvix®, for diagnostisering av blærekreft. I tillegg har selskapet utviklet en lyskilde, Aktilite®-lampen, som brukes i kombinasjon med Metvix-kremen. Gjennom verdensomspennende studier testes produktene kontinuerlig for nye indikasjoner, og målsetningen er å utvikle et utvalg av nye produkter og teknologier.
 
Photocure®, Metvix®, Aktilite® og Hexvix® er registrerte varemerker til Photocure ASA.

Abonner