Emisjon (IPO) i PhotoCure ASA
Emisjonen vil bli delt i to transjer; en norsk retail transje og en institusjonell “book-building” transje. Endelig pris vil bli bestemt gjennom den institusjonelle “book-building” prosessen som vil finne sted fra 5 mai til 19 mai, og aksjene tilbys innen et initielt prisintervall på mellom 115 og 145 kr. per aksje. Det initielle prisintervallet kan bli endret gjennom tegningsperioden. Endelig pris fastsettes av styret i PhotoCure ASA 20. mai og vil bli offentliggjort 22. mai. Basert på prisen midt i prisintervallet, utgjør transaksjonen 334,1 million kroner.


PhotoCure har engasjert Deutsche Bank, Fondsfinans ASA, Carnegie ASA og Christiania Markets som tilretteleggere av plasseringen. Tilretteleggerne har fått en opsjon til å utvide emisjonen som kan utøves i 30 kalender dager etter datoen selskapets aksjer blir notert på Oslo Børs. Dette gir tilretteleggerne rett til å kjøpe inntil 230.000 aksjer, til den endelige plasserings kursen. Utøves opsjonen, skal aksjene utstedes av PhotoCure ASA.


PhotoCure ASA er et norsk farmasøytisk selskap etablert i 1993. PhotoCure arbeider med forskning og utvikling av ny terapi og diagnostikk samt tilhørende medisinsk teknisk utstyr basert på proprietær teknologi innen fotodynamisk terapi (PDT). PDT er en to trinns prosess som involverer applikasjon av et lys-sensitivt legemiddel og påfølgende selektiv belysning som aktiverer legemiddelet. Alle selskapets produkter er basert på proprietær teknologi utviklet ved Det Norske Radiumhospital, som er det største komplette kreftforsknings senteret i Nord-Europa. PhotoCure har gjennomført endelige registrerings----studier (fase III) med sine først produkter Metvix® og Curelight i Europa for aktinisk keratose (forstadie til hudkreft) og en eurpeisk søknad om markedsføringstillatelse er innsendt. Endelige kliniske registrerings-studier (fase III) for hudkreft (basalcelle karsinom) pågår.

Oslo, 3. mai 2000.

Abonner